Rodyklė 
Protokolas
PDF 186kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d. - Briuselis
Balsavimo rezultatai

 Santrumpos ir simboliai

 1. „Euro 5“ etapo taikymas dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių tipo patvirtinimui ***I 

Pranešimas: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+512, 73, 4

 2. Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam elgesiui ar baudimui ***I 

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+584, 2, 29

 3. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas ***I 

Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+480, 124, 21

 4. Samoa prisijungimas prie ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo 

Rekomendacija: David Martin (A8-0376/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: pritarimasVB+504, 117, 11

 5. Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimas 

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a straipsnio 1 dalis))

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: Andrea Enria skyrimasSB+476, 47, 106

 6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“ 

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Vienas balsavimasVB+556, 76, 4

 7. Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas ***I 

Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Atsakingo komiteto pakeitimai. Balsavimas už visus pakeitimus iš karto1
4
10-11
16-19
24
29
34
36-37
41-43
komitetasEB+336, 288, 10
Atsakingo komiteto pakeitimai. Atskiras balsavimas2komitetas+
8komitetasEB+326, 293, 16
9komitetas+
13komitetasEB+337, 287, 14
40komitetas+
46komitetas+
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
25 straipsnio 1 dalis
50PPEEB-236, 399, 5
20komitetas+
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
25 straipsnio 2 dalis
21NPkomitetasEB+330, 300, 11
51PPE
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
25 straipsnio 3 dalis
22NP=
52NP=
komitetas, PPE+
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
25 straipsnio 4 dalis
23NPkomitetasVB+329, 302, 10
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
Po 25 straipsnio 4 dalies
54PPE-
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio pavadinimas
55PPE-
25komitetas+
Prieš 1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i papunktį
Reglamentas (ES) 2016/399
Prieš 27 straipsnio 1 dalis
26komitetasVB+330, 306, 6
56AD1PPE
Prieš 1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i papunktį
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
56AD2PPE-
27komitetas+
Prieš 1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i papunktį
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies a punktas
56AD3PPE-
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies a a punktas
28NP=
57NP=
komitetas, PPE+
Po 1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto i papunkčio
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies b punktas
56AD4PPE-
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto ii papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies e punktas
58NPPPE-
56AD5PPE-
30komitetasEB+338, 244, 58
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys
59NPPPE-
31komitetasEB+336, 239, 63
56AD6PPE-
Po 1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii papunkčio
Reglamentas (ES) 2016/399
Po 27 straipsnio 1 dalies
60AD1PPE-
32komitetasVB+330, 299, 10
33komitetas+
60AD2PPE
Po 1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iii papunkčio
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 1 dalis
60AD3PPE-
35komitetasEB+353, 227, 59
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iv papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 pastraipos
61AD1PPE-
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto iv papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa
38NPkomitetasEB+341, 282, 16
61AD2PPE
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto v papunktis
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 5 dalis
39komitetas+
62PPE
Po 1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto v papunkčio
Reglamentas (ES) 2016/399
27 straipsnio 6 dalis
63PPE-
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
Reglamentas (ES) 2016/399
27 a straipsnio 4 dalis
64PPEVB-213, 410, 15
44komitetasVB+325, 287, 13
Po 1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto
Reglamentas (ES) 2016/399
28 straipsnio 4 dalis
45=
66=
komitetas, PPE+
Po 1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto
Reglamentas (ES) 2016/399
Po 29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos
67PPE+
Po 1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto
Reglamentas (ES) 2016/399
29 straipsnio 2 dalis
68PPE-
Po 1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto
Reglamentas (ES) 2016/399
29 straipsnio 5 dalis
47komitetas+
65PPE
Po 1 straipsnio69PPE+
Po 1 konstatuojamosios dalies3komitetasVB+322, 300, 17
Po 2 konstatuojamosios dalies5komitetasVB+497, 123, 16
4 konstatuojamoji dalis6komitetasVB+330, 296, 10
48PPE
Po 4 konstatuojamosios dalies7komitetasVB+340, 279, 17
8 konstatuojamoji dalis12komitetasVB+316, 311, 11
9 konstatuojamoji dalis14SkomitetasEB+333, 296, 7
49PPE
10 konstatuojamoji dalis15komitetasVB+319, 312, 8
Balsavimas: Komisijos pasiūlymasVB+319, 241, 78
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD:3, 5, 6, 7, 12, 15, 23 pakeitimai.
S&D:26, 32, 44, 64 pakeitimai.
ENF:3 pakeitimas.
Prašymai balsuoti atskirai
EFDD:2, 8, 9, 13 ir 40 pakeitimai.
PPE:46 pakeitimas.
Įvairūs
PPE frakcija atšaukė 53 pakeitimą
Jósef Nagy atšaukė savo parašą po 64 pakeitimu.

 8. Oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrosios taisyklės ***I 

Pranešimas: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Preliminarus susitarimas
Preliminarus susitarimas3komitetasVB+488, 85, 62

 9. Leidimas tam tiktais atvejais naudoti natrio dichromatą 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0548/2018

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0548/2018
(ENVI komitetas)
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+

 10. „Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0551/2018, B8-0552/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0551/2018 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
1 dalis46Verts/ALE+
Po 1 dalies47Verts/ALE+
70S&D
Po 2 dalies4PPEEB+302, 258, 75
3 dalis5PPE+
Po 3 dalies6PPEVB+306, 296, 34
16GUE/NGLVB+522, 86, 21
17GUE/NGL-
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
20GUE/NGL-
21=
48=
71=
GUE/NGL
Verts/ALE
S&D
EB-298, 326, 8
22=
72=
GUE/NGL
S&D
-
49Verts/ALEEB+340, 271, 27
23GUE/NGL-
4 dalis50=
73=
Verts/ALE
S&D
+
Po 4 dalies51Verts/ALE+
74S&D-
Po 5 dalies24GUE/NGL-
52=
75=
Verts/ALE
S&D
EB+337, 293, 6
53Verts/ALEEB+334, 277, 25
6 dalis54Verts/ALE+
Po 6 dalies25GUE/NGL-
Po 7 dalies26GUE/NGLVB+341, 257, 40
27GUE/NGL-
Po 8 dalies28GUE/NGL-
30=
55=
77=
GUE/NGL,
Verts/ALE,
S&D
VBA
76S&D-
Po 9 dalies29GUE/NGL-
56Verts/ALE+
10 dalis§komitetasatsk.+
Po 10 dalies32GUE/NGL-
33GUE/NGL-
Po 11 dalies31=
57=
79=
GUE/NGL,
Verts/ALE,
S&D
EB-273, 345, 20
58=
80=
Verts/ALE,
S&D
VB+421, 172, 39
78S&D+
12 dalis7NPPPE+
13 dalis59Verts/ALE+
Po 13 dalies34GUE/NGLVB-283, 312, 39
35GUE/NGLVB+482, 128, 21
36=
61=
GUE/NGL,
Verts/ALE
-
60=
82=
Verts/ALE,
S&D
-
62Verts/ALE-
63Verts/ALE-
81S&D-
83S&D-
84S&DEB+309, 282, 44
Po 1 nurodomosios dalies37Verts/ALE+
38Verts/ALE+
A konstatuojamoji dalis1PPE+
39Verts/ALE+
B konstatuojamoji dalis40Verts/ALE+
C konstatuojamoji dalis41Verts/ALE+
Po E konstatuojamosios dalies8=
42=
64=
GUE/NGL,
Verts/ALE,
S&D
-
9=
43=
65=
GUE/NGL,
Verts/ALE,
S&D
-
G konstatuojamoji dalis44Verts/ALE+
H konstatuojamoji dalis2NPPPEVB-247, 362, 27
Po H konstatuojamosios dalies10GUE/NGL-
11GUE/NGLVB-305, 305, 27
66S&D-
67S&D-
I konstatuojamoji dalis3NPPPEEB+337, 277, 25
45Verts/ALE
Po I konstatuojamosios dalies12GUE/NGLVB-304, 307, 24
Po K konstatuojamosios dalies13=
68=
GUE/NGL,
S&D
-
14=
69=
GUE/NGL,
S&D
-
Po N konstatuojamosios dalies15GUE/NGLVB+439, 171, 26
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
B8-0551/2018PPE, ALDE
B8-0552/2018S&D, GUE/NGL, Verts/ALE
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL:2, 6, 11, 12, 15, 16, 26, 34, 35 pakeitimai.
S&D:77, 80 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
S&D:10 dalis

 11. Vokietijos vaiko teisių apsaugos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0546/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0546/2018 (PETI komitetas)
1 dalis5PPEVB-278, 326, 15
§originalus tekstasdal.
1/VB+544, 64, 19
2/VB+333, 273, 23
2 dalis6PPEVB+344, 264, 27
3 dalis18PPE-
4 dalis7PPEVB-251, 370, 17
22ALDE+
Po 4 dalies19PPEVB-258, 357, 18
5 dalis8NPPPEVB-269, 323, 37
Po 5 dalies9PPEVB+324, 265, 40
6 dalis23ALDE-
9 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+570, 45, 24
2/VB+326, 272, 32
10 dalis10PPEVB-268, 339, 30
§originalus tekstasVB+401, 60, 173
11 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+503, 124, 14
2/VB-280, 298, 52
3/VB+322, 288, 16
Po 11 dalies12PPEVB+324, 263, 51
13 dalis§originalus tekstasVB+333, 277, 23
14 dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+575, 57, 10
2/VB+316, 307, 12
15 dalis§originalus tekstasatsk.+
16 dalis13NPPPEVB-267, 334, 39
Po 16 dalies14PPEEB+356, 258, 20
21 dalis15NPPPEVB-257, 362, 15
Po 21 dalies16PPEEB+342, 238, 56
22 dalis§originalus tekstasVB+564, 61, 10
23 dalis§originalus tekstasVB+348, 108, 177
Po 23 dalies20PPEEB+342, 264, 28
13 nurodomoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+313, 313, 12
A konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/EB+322, 305, 8
Po A konstatuojamosios dalies1PPEVB+320, 297, 16
C konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+576, 21, 40
2/VB+298, 284, 55
3/VB+386, 210, 41
4/VB+294, 285, 56
D konstatuojamoji dalis21ALDE+
§originalus tekstasdal.
1/VB
2/VB
E konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1/VB+580, 18, 36
2/VB+377, 224, 22
F konstatuojamoji dalis§originalus tekstasVB+392, 180, 51
G konstatuojamoji dalis17PPEEB+362, 264, 12
§originalus tekstasVB
Po G konstatuojamosios dalies2PPEVB+298, 284, 54
L konstatuojamoji dalis3NPPPEVB-260, 363, 15
Po L konstatuojamosios dalies4PPEVB+371, 246, 12
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+307, 211, 112
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D:galutinis balsavimas
ECR:10, 22 ir 23 dalys, F konstatuojamoji dalis 3, 6, 8, 13 ir 15 pakeitimai, galutinis balsavimas
EFDD:1, 9, 11, 13, 14 ir 22 dalys. A, C, D, E, F, G konstatuojamosios dalys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19 pakeitimai, galutinis balsavimas
Prašymai balsuoti atskirai
ECR:G konstatuojamoji dalis
ALDE:11, 13 ir 23 dalys.
PPE:15 dalis F konstatuojamoji dalis
Prašymai balsuoti dalimis
ALDE:
13 nurodomoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „labai daug“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
A konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „labai daug“ ir „ir jiems taikomas savavališkas priemones“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
1 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „su dideliu susirūpinimu“ ir „kad vis dar neišspręstos problemos, susijusios su Vokietijos šeimos teisės sistema, įskaitant kontraversišką Jugendamt vaidmenį, kurį savo peticijose pasmerkė tėvai ne iš Vokietijos;“. „pabrėžia,“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
PPE:
9 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „griežtą“ ir „apie tai, kiek Vokietijoje yra bylų, kuriose teismo sprendimai neatitiko Jugendamt rekomendacijų, ir“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
11 dalis
1-oji dalis:„smerkia tai, kad tais atvejais, kai tėvai ne iš Vokietijos, kuriems suteikiama galimybė prižiūrimiems bendrauti su vaikais, nesilaiko Jugendamt pareigūnų reikalavimo per pokalbius su vaikais bendrauti vokiškai, pokalbiai yra šiurkščiai nutraukiami“ išskyrus žodį „šiurkščiai“.
2-oji dalis:„šiurkščiai“.
3-oji dalis:„o tėvams ne iš Vokietijos uždraudžiama palaikyti ryšius su savo vaikais; mano, kad Jugendamt pareigūnams taikant šią procedūrą tėvai ne iš Vokietijos aiškiai diskriminuojami dėl kilmės ir kalbos“.
14 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „Vokietijos“ ir „ir išvengti neteisėto kišimosi“
2-oji dalis:šie žodžiai.
D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi Jugendamt yra atsakinga už Vokietijos teismų sprendimų įgyvendinimą“.
2-oji dalis:„kadangi Jugendamt tuos sprendimus aiškina plačiai ir dėl to tėvų ne iš Vokietijos teisių apsauga tampa mažiau veiksminga“.
E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi tai, kad kompetentingos Vokietijos institucijos nepripažįsta ir nevykdo kitų ES valstybių narių teisminių institucijų sprendimų, kurie priimami tarpvalstybinių padarinių turinčiuose šeimos ginčuose, gali reikšti valstybių narių abipusio pripažinimo ir tarpusavio pasitikėjimo principo pažeidimą“.
2-oji dalis:„ir taip pakenkti veiksmingai vaiko interesų apsaugai“.
ALDE, PPE:
C konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi šeimos ginčuose dėl vaikų Jugendamt teisėjams teikia“, „rekomendaciją,“.
2-oji dalis:„iš esmės įpareigojančią,“.
3-oji dalis:„taip pat gali priimti laikinas priemones, kaip antai „Beistandschaft“ (teisinis konsultavimas),“.
4-oji dalis:„kurių negalima užginčyti“.
Įvairūs
11 ir 24 pakeitimai buvo atšaukti.
Pirkko Ruohonen-Lerner taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0546/2018.

 12. PPO: tolesni veiksmai 

Pranešimas: Bernd Lange ir Paul Rübig (A8-0379/2018)

DalykasVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+471, 80, 86

 13. 2018 m. ataskaita dėl Serbijos 

Pranešimas: David McAllister (A8-0331/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
7 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
Po 12 dalies2Verts/ALE-
Po 12 dalies paantraštės7PPE+
Po 19 dalies1=
3=
S&D,
Verts/ALE
+
8ECREB-239, 385, 13
Po 24 dalies4Verts/ALEdal.
1+
2+
Po 28 dalies5Verts/ALE+
I konstatuojamoji dalis6PPE+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+503, 85, 47
Prašymai balsuoti dalimis
EFDD:
7 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant politiką dėl Rusijos,“ ir „tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad Serbija toliau bendradarbiauja karinėje srityje su Rusija ir Baltarusija“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
Verts/ALE frakcija vėl pateikė prašymą, kurį pradžioje buvo pateikusi PPE frakcija, balsuoti dalimis dėl 4 pakeitimo:
1-oji dalis:„apgailestauja, kad kai kurios Serbijos valdžios institucijos ne kartą neigė Srebrenicos genocidą; primena joms, kad norint visapusiškai bendradarbiauti su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusiajai Jugoslavijai ir ją pakeisiančiu Tarptautinių baudžiamųjų tribunolų mechanizmu taip pat reikia visiškai priimti ir įgyvendinti jų nutarimus ir sprendimus;“.
2-oji dalis:„pabrėžia, kad Srebrenicos genocido pripažinimas yra esminis žingsnis Serbijos kelyje į Europos Sąjungą;“.

 14. 2018 m. ataskaita dėl Kosovo 

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
4 dalis§originalus tekstasVB+523, 76, 27
9 dalis1Verts/ALE+
2ECREB-224, 367, 33
12 dalis§originalus tekstasVB+393, 164, 67
33 dalis§originalus tekstasVB+415, 153, 59
42 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+515, 75, 43
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+393, 139, 71
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ENF:4, 12, 33 dalys ir 42 dalies 2-oji dalis.
Prašymai balsuoti dalimis
ENF:
42 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „teigiamai vertina susitarimo dėl Kosovo dalyvavimo programose „Erasmus+“ ir „Kūrybiška Europa“ pasirašymą;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.

 15. 2018 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 

Pranešimas: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
horizontalus pakeitimas7GUE/NGL-
3 dalis10GUE/NGL-
11GUE/NGL-
4 dalis12GUE/NGL-
13GUE/NGL-
Po 4 dalies1=
2=
ALDE,
S&D
VB+506, 91, 40
6 dalis14GUE/NGL-
9 dalis15GUE/NGL-
§originalus tekstasatsk.+
10 dalis16NPGUE/NGL-
11 dalis17NPGUE/NGL-
Po 36 dalies5Verts/ALEVB+323, 227, 83
Po 37 dalies4S&D+
49 dalis18GUE/NGL-
57 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
Po 57 dalies6Verts/ALEEB+334, 285, 14
A konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
3+
Po A konstatuojamosios dalies8GUE/NGL-
F konstatuojamoji dalis§originalus tekstasatsk.+
I konstatuojamoji dalis9GUE/NGL-
Po K konstatuojamosios dalies3S&D+
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+470, 116, 46
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ALDE:1 pakeitimas.
Verts/ALE5 pakeitimas.
Prašymai balsuoti atskirai
GUE/NGLF konstatuojamoji dalis 9 dalis
Prašymai balsuoti dalimis
GUE/NGL
A konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius ir „ir euroatlantinės“ ir „kadangi buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laikoma valstybe kandidate, padariusia didžiausią pažangą savo teisės aktų su ES acquis derinimo srityje;“.
2-oji dalis:„ir euroatlantinės“
3-oji dalis:„kadangi buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laikoma valstybe kandidate, padariusia didžiausią pažangą savo teisės aktų su ES acquis derinimo srityje;“.
57 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodį „Makedonijos“.
2-oji dalis:šis žodis.

 16. 2018 m. ataskaita dėl Albanijos 

Pranešimas: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
19 dalis1GUE/NGL-
Po 20 dalies7S&D+
Po 21 daliespranešėjas+žodinis pakeitimas
Po 26 dalies2GUE/NGL-
35 dalis3GUE/NGL-
Po 37 dalies4Verts/ALE-
40 dalis5Verts/ALE-
6ECR-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+459, 112, 62
Įvairūs
Knut Fleckenstein pateikė tokį žodinį pakeitimą, kuris turi būti įterptas po 21 dalies:
„ susirūpinęs pažymi, kad kaimo ir atokiose vietovėse gyvenančios moterys ir romų moterys bei egiptietės vis dar turi ribotą prieigą prie pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų ir lytinės bei reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų, taip pat jos dažnai nežino apie galimybę gauti tokias paslaugas; todėl ragina Albanijos valdžios institucijas užtikrinti geresnį informavimą apie tokias paslaugas ir užtikrinti, kad jos būtų prieinamos, įperkamos ir kokybiškos;“.
Nikos Androulakis (S&D frakcija) taip pat pasirašė 7 pakeitimą..

 17. 2018 m. ataskaita dėl Juodkalnijos 

Pranešimas: Charles Tannock (A8-0339/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
18 dalis5ECR-
45 dalis6NPECR-
Po 45 dalies4Verts/ALEEB+337, 282, 13
46 dalis7NPECR-
52 dalis1GUE/NGL-
55 dalis2GUE/NGL-
57 dalis3NPGUE/NGL-
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)VB+484, 80, 63

 18. Akademinės laisvės gynyba ES išorės veiksmų srityje 

Pranešimas: Wajid Khan (A8-0403/2018)

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Po 1 dalies h punkto2S&D, Verts/ALE, ALDEdal.
1/VB+491, 74, 59
2/VB+341, 236, 41
10 nurodomoji dalis§komitetasatsk.+
Po I konstatuojamosios dalies1S&D, Verts/ALE, ALDEdal.
1/VB+505, 104, 14
2/VB+355, 229, 30
3/VB+486, 32, 81
J konstatuojamoji dalis§komitetasdal.
1+
2+
L konstatuojamoji dalis§komitetasatsk.+
N konstatuojamoji dalis§komitetasdal.
1+
2+
Balsavimas: rekomendacija (visas tekstas)VB+421, 97, 111
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D:1, 2 pakeitimai.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:10 nurodomoji dalis, L konstatuojamoji dalis.
ECR:10 nurodomoji dalis.
Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
J konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi akademinės bendruomenės ir švietimo įstaigos tampa vis labiau neatsparios valstybių, verslo sektoriaus ar kitų nevalstybinių subjektų kišimuisi, spaudimui ar represijoms; kadangi kasmet visame pasaulyje pranešama apie šimtus išpuolių prieš universitetus, aukštojo mokslo įstaigas ir jų narius, įskaitant žudymus, smurtą ir asmenų dingimą, neteisėtą įkalinimą ir (arba) sulaikymą, neteisėtą baudžiamąjį persekiojimą ir neteisėtą atleidimą iš darbo, pareigų praradimą, išbraukimą iš studentų sąrašų, kelionės ar judėjimo apribojimus ir kitas ekstremalias arba sistemines grėsmes;“.
2-oji dalis:„kadangi akademinės laisvės taip pat pažeidžiamos Europos Sąjungos valstybėse narėse ir artimiausiose šalyse partnerėse;“.
N konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat ir Europos Sąjungoje;“.
2-oji dalis:„taip pat ir Europos Sąjungoje;“.
1 pakeitimas.
1-oji dalis:„kadangi stojimo į ES proceso metu reikia skubiai ir tinkamai spręsti akademinės laisvės klausimus, kad būtų užkirstas kelias išpuoliams ES valstybėse narėse,“.
2-oji dalis:„pvz., siekiams uždaryti Budapešto Centrinės Europos universitetą, kurie turėtų pasireikšti studentų priėmimo perkėlimu į Vieną nuo 2019 m., taip pat lyčių lygybės studijų blokavimu Vengrijoje;“.
3-oji dalis:„kadangi šalys kandidatės turėtų įsipareigoti laikytis pagrindinių aukštojo mokslo vertybių, įskaitant akademinę laisvę ir institucinį savarankiškumą;“.
2 pakeitimas.
1-oji dalis:„į Kopenhagos kriterijus, susijusius su stojimo į ES procesu, įtraukti akademinės laisvės bei institucinio savarankiškumo apsaugą, kad būtų užkirstas kelias išpuoliams prieš akademinę laisvę valstybėse narėse,“.
2-oji dalis:„kaip rodo Centrinės Europos universiteto pavyzdys Vengrijoje;“.

 19. Neįgalių moterų padėtis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0547/2018

DalykasPak.Nr.AutoriusVB ir kt.BalsavimasVB / EB: pastabos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0547/2018 
(PETI komitetas)
4 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+440, 131, 49
11 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+418, 146, 56
3/VB+421, 127, 52
4/VB+415, 150, 47
Po 16 dalies7GUE/NGLVB+542, 49, 26
19 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+427, 114, 69
20 dalis§originalus tekstasatsk.+
24 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
26 dalis§originalus tekstasatsk./EB-259, 305, 55
28 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
35 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
37 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+450, 125, 49
3/VB+409, 154, 48
45 dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+424, 165, 32
Po C konstatuojamosios dalies2GUE/NGLVB+534, 49, 35
G konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2+
H konstatuojamoji dalis1GUE/NGLdal.
1-
2
§originalus tekstasatsk./EB-294, 301, 21
L konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+434, 147, 39
M konstatuojamoji dalis3GUE/NGLVB+337, 245, 37
O konstatuojamoji dalis4GUE/NGLVB+569, 24, 21
Q konstatuojamoji dalis5GUE/NGLVB+336, 240, 24
V konstatuojamoji dalis§originalus tekstasdal.
1+
2/VB+312, 268, 39
W konstatuojamoji dalis6GUE/NGLVB+404, 67, 141
Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)+
Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL2, 3, 4, 5, 6 ir 7 pakeitimai.
Verts/ALEL, M konstatuojamosios dalys. 4 dalies 2-oji dalis, 11 dalies 2-oji, 3-oji ir 4-oji dalys, 19 dalies 2-oji dalis, 37 dalies 2-oji ir 3-oji dalys, 45 dalies 2-oji dalis.
Prašymai balsuoti atskirai
PPE:H konstatuojamoji dalis 20 ir 26 dalys.
Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
G konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:„kadangi neįgalių moterų sterilizacija joms nežinant ar neduodant sutikimo yra paplitusi smurto forma,“.
2-oji dalis:„visų pirma daranti poveikį etninių mažumų, pavyzdžiui, romų, moterims;“.
L konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „be kita ko, dėl lyties tapatybės, lyties išraiškos ir lyties ypatybių,“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
V konstatuojamoji dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir jose vyrauja sudėtingos sąlygos“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
4 dalis
1-oji dalis:„atkreipia dėmesį į tai, kad neįgalios moterys ir mergaitės patiria dvigubą diskriminaciją dėl lyties ir negalios sankirtos ir dažnai patiria daugialypę diskriminaciją“.
2-oji dalis:„dėl lyties ir negalios sankirtos su seksualine orientacija, lytine tapatybe, lyties raiška, lyties požymiais, kilmės šalimi, socialine klase, migracijos statusu, amžiumi, religija ar etnine kilme;“.
11 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant su translyčiais asmenimis susijusią sveikatos priežiūrą, kad joms būtų garantuojamos“, „paslaugos“, „lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros“, išskyrus žodžius „ir teisės“, ir „ir teisės“
2-oji dalis:„įskaitant su translyčiais asmenimis susijusią sveikatos priežiūrą, kad joms būtų garantuojamos“, „paslaugos“
3-oji dalis:„lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros“, išskyrus žodžius „ir teisės“
4-oji dalis:„ir teisės“
19 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ir teisėmis“ ir „ragina valstybes nares įgyvendinti teisės aktais numatytas priemones, kuriomis būtų užtikrintas neįgalių mergaičių ir moterų fizinis neliečiamumas, pasirinkimo laisvė ir apsisprendimas dėl seksualinio ir reprodukcinio gyvenimo;“.
2-oji dalis:šie žodžiai.
24 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „susijusius su kelių vaikų gimimu ar priešlaikiniu gimdymu, taip pat įtėvių, tėvų partnerių,“
2-oji dalis:šie žodžiai.
28 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „lyties tapatybės, lyties raiškos, seksualinės orientacijos,“
2-oji dalis:šie žodžiai.
35 dalis
1-oji dalis:„ragina valstybes nares parengti kovos su patyčiomis ir priekabiavimu, kuriuos patiria vaikai ir jaunimas dėl negalios,“, „strategijas, be kita ko, švietimo srityje ir internete“.
2-oji dalis:„lytinės“, „ar saviraiškos, seksualinės orientacijos, migracijos statuso, klasės, amžiaus, religijos ar etninės kilmės,“.
37 dalis
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „seksualinė ir reprodukcinė sveikata, šeimos planavimas“ ir „ir translyčiams asmenims skirta sveikatos priežiūra“.
2-oji dalis:„seksualinė ir reprodukcinė sveikata, šeimos planavimas“.
3-oji dalis:„ir translyčiams asmenims skirta sveikatos priežiūra“.
45 dalis
1-oji dalis:„dar kartą pabrėžia savo raginimą Komisijai pateikti išsamią Europos kovos su smurtu prieš moteris strategiją su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, skirtu užkirsti kelią smurtui dėl lyties ir kovoti su juo, ypatingą dėmesį skiriant neįgalioms moterims ir mergaitėms“.
2-oji dalis:„taip pat ragina įsteigti ES kovos su smurtu dėl lyties observatoriją“.
S&D:
1 pakeitimas.
1-oji dalis:visas tekstas, išskyrus žodžius „ES“
2-oji dalis:šie žodžiai.
Atnaujinta: 2019 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika