Indeks 
Zapisnik
PDF 263kWORD 74k
Četvrtak, 29. studenog 2018. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Skandal Cum-Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (rasprava)
 4.Priprema međuvladine konferencije u Marakešu 10. i 11. prosinca o UN-ovu Globalnom sporazumu o migracijama (rasprava)
 5.Položaj žena s invaliditetom (rasprava)
 6.Nastavak dnevne sjednice
 7.Dobrodošlica
 8.Glasovanje
  8.1.Primjena norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno postupanje ili kažnjavanje ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Fond za azil, migraciju i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Pristupanje Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između EU-a i pacifičkih država *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2018/003 EL/Attica publishing (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama ***I (glasovanje)
  8.8.Zajednička pravila za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici ***I (glasovanje)
  8.9.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: natrijev dikromat (glasovanje)
  8.10.Skandal Cum-Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (glasovanje)
  8.11.Uloga njemačkog Centra za socijalnu skrb (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima (glasovanje)
  8.12.WTO: smjernice za budućnost (glasovanje)
  8.13.Izvješće o Srbiji za 2018. (glasovanje)
  8.14.Izvješće o Kosovu za 2018. (glasovanje)
  8.15.Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018. (glasovanje)
  8.16.Izvješće o Albaniji za 2018. (glasovanje)
  8.17.Izvješće o Crnoj Gori za 2018. (glasovanje)
  8.18.Obrana akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a (glasovanje)
  8.19.Položaj žena s invaliditetom (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 14.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 15.Zatvaranje dnevne sjednice
 16.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:06 h.

Govorio je Richard Corbett o modalitetima rasprave na temu "Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije" (2018/2958(RSP)) (Predsjednica je dala pojašnjenja).


2. Skandal Cum-Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: Skandal Cum-Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (2018/2900(RSP))

Rasprava je održana 23 listopada 2018 (točka 13 zapisnika od 23.10.2018.)

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Pervenche Berès, Peter Simon i Jeppe Kofod, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Miguel Urbán Crespo i Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Skandal Cum Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018);

—   Markus Ferber i Dariusz Rosati, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Skandal Cum Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 29.11.2018.


3. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Michel Barnier (glavni pregovarač) dali su izjave.

Govorili su: Guy Verhofstadt (koordinator Europskog parlamenta za Brexit), u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Roberto Gualtieri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i James Carver, nezavisni zastupnik,

Govorio je Michel Barnier.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik


4. Priprema međuvladine konferencije u Marakešu 10. i 11. prosinca o UN-ovu Globalnom sporazumu o migracijama (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema međuvladine konferencije u Marakešu 10. i 11. prosinca o UN-ovu Globalnom sporazumu o migracijama (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (predsjedateljica Vijeća) i Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dale su izjave.

Govorili su: Željana Zovko, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Harald Vilimsky, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio i Cécile Kashetu Kyenge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes i Georgios Epitideios.

Govorile su: Federica Mogherini i Karoline Edtstadler.

Rasprava je zaključena.


5. Položaj žena s invaliditetom (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000117/2018) koje je postavila Rosa Estaràs Ferragut, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Položaj žena s invaliditetom (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut obrazložila je pitanje.

Marianne Thyssen (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Vilija Blinkevičiūtė, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Michaela Šojdrová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Helga Stevens i Notis Marias.

Govorila je Marianne Thyssen.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

Rosa Estaràs Ferragut, u ime Odbora FEMM, o položaju žena s invaliditetom (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.19 zapisnika od 29.11.2018..

(Sjednica je prekinuta u 11:09 h radi glasovanja.)

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica


6. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 11:31 h.


7. Dobrodošlica

Predsjednica je u ime Parlamenta poželjela dobrodošlicu izaslanstvu tadžikistanskog Parlamenta, pod vodstvom Sharifa Rahimzode, koje sjednicu prati s počasne galerije.

°
° ° °

Govorila je Julie Ward.


8. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Primjena norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0466)


8.2. Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno postupanje ili kažnjavanje ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0467)


8.3. Fond za azil, migraciju i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0468)

Govorila je Miriam Dalli (izvjestiteljica) te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.4. Pristupanje Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između EU-a i pacifičkih država *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A8-0376/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0469)

Parlament je odobrio pristupanje Samoe sporazumu.


8.5. Imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 29.11.2018.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0470)


8.6. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2018/003 EL/Attica publishing (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Grčka – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0471)


8.7. Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu pravila koja se primjenjuju na privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0472)

Govorila je Tanja Fajon (izvjestiteljica) te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem odobrio zahtjev (334 za, 257 protiv, 44 uzdržani).


8.8. Zajednička pravila za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0473)


8.9. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: natrijev dikromat (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su podnijeli Bas Eickhout, Pavel Poc i Fredrick Federley, u ime Odbora ENVI, u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o izdavanju autorizacije za određene uporabe natrijeva dikromata u okviru Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 - 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0474)


8.10. Skandal Cum-Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (glasovanje)

Izjave Vijeća i Komisije: Skandal Cum-Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru (2018/2900(RSP))

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 29 studenog 2018 (točka 2 zapisnika od 29.11.2018.)

Prijedlozi rezolucija B8-0551/2018 i B8-0552/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0551/2018

(koji zamjenjujeB8-0551/2018 i B8-0552/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Markus Ferber i Dariusz Rosati, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Pervenche Berès, Peter Simon i Jeppe Kofod, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat i Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

—   Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Monica Macovei.

Usvojen (P8_TA(2018)0475)


8.11. Uloga njemačkog Centra za socijalnu skrb (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima (glasovanje)

Izjava Komisije: Uloga njemačkog Centra za socijalnu skrb (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima (2018/2856(RSP))

Rasprava je održana 15 studenog 2018 (točka 11 zapisnika od 15.11.2018.).

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, o ulozi njemačkog Ureda za skrb o mladima (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0476)

Govorili su:

Cecilia Wikström kako bi uklonila svoje ime iz usvojene rezolucije.


8.12. WTO: smjernice za budućnost (glasovanje)

Izvješće o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO): smjernice za budućnost [2018/2084(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelji: Bernd Lange i Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0477)


8.13. Izvješće o Srbiji za 2018. (glasovanje)

Izvješće o Izvješću Komisije o Srbiji za 2018. [2018/2146(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A8-0331/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0478)


8.14. Izvješće o Kosovu za 2018. (glasovanje)

Izvješće o Izvješću Komisije o Kosovu za 2018. [2018/2149(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0479)


8.15. Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018. (glasovanje)

Izvješće o Izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2018. [2018/2145(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0480)


8.16. Izvješće o Albaniji za 2018. (glasovanje)

Izvješće o Izvješću Komisije o Albaniji za 2018. [2018/2147(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0481)

Govorili su:

Knut Fleckenstein (izvjestitelj) podnio je usmeni amandman kako bi umetnuo novi članak 21.a. Usmeni amandman je usvojen.


8.17. Izvješće o Crnoj Gori za 2018. (glasovanje)

Izvješće o Izvješću Komisije o Crnoj Gori za 2018. [2018/2144(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0482)


8.18. Obrana akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a (glasovanje)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o obrani akademske slobode u vanjskom djelovanju EU-a [2018/2117(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

NACRT PREPORUKE

Usvojen (P8_TA(2018)0483)


8.19. Položaj žena s invaliditetom (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0547/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0484)


PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Skandal Cum-Ex: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly i Daniel Hannan

Uloga njemačkog Centra za socijalnu skrb (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly i Daniel Hannan

Izvješće: Bernd Lange i Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan i Stanislav Polčák

Izvješće: David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski i Stanislav Polčák

Izvješće: Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Izvješće: Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth i Stanislav Polčák

Izvješće: Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic i Dobromir Sośnierz

Izvješće: Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski i Jasenko Selimovic

Izvješće: Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer i John Howarth

Položaj žena s invaliditetom - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská i Dobromir Sośnierz.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


11. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

U skladu s člankom 31. stavkom 6. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava DEC 29/2018, DEC 30/2018 i DEC 31/2018 - dio III. - Komisija.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava DEC 1/2018 - dio VI. - Europski gospodarski i socijalni odbor.

U skladu s člankom 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava INF 2/2018 - Europski nadzornik za zaštitu podataka.

U skladu s člankom 27. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava DEC 1/2018 - dio VI. - Europski gospodarski i socijalni odbor.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava INF 8/2018 – Odbor regija.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenos odobrenih sredstava C9/2018 i C10/2018 - dio I. - Europski parlament.

U skladu s člankom 31. stavkom 4. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 i DEC 35/2018 - dio III. - Komisija.


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

zastupnika, prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika)

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o očuvanju jake industrijske baze u Europi (B8-0512/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o proračunu Europske unije za sigurnosna pitanja (B8-0513/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Dominique Bilde i Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o rodnim studijima (B8-0515/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

FEMM

- Mario Borghezio. Prijedlog rezolucije o defibrilatorima u zrakoplovima (B8-0516/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Angelo Ciocca. Prijedlog rezolucije o prijedlogu kandidature grada Milana za specijalizirano sjedište Jedinstvenog suda za patente (B8-0517/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI


13. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 3. Poslovnika, zapisnici s današnje i jučerašnje dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


14. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 10. prosinca 2018 do 13. prosinca 2018.


15. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 13:28 h.


16. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Prilog 1 - Imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti