Index 
Proces-verbal
PDF 267kWORD 75k
Joi, 29 noiembrie 2018 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (dezbatere)
 4.Pregătirea Conferinței interguvernamentale de la Marrakech din 10-11 decembrie referitoare la Pactul global al ONU privind migrația (dezbatere)
 5.Situația femeilor cu dizabilități (dezbatere)
 6.Reluarea ședinței
 7.Urări de bun venit
 8.Votare
  8.1.Aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.2.Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.3.Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.5.Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.6.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2018/003 EL/Attica publishing (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.7.Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne ***I (vot)
  8.8.Norme comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate ***I (vot)
  8.9.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: dicromatul de sodiu (vot)
  8.10.Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (vot)
  8.11.Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere (vot)
  8.12.OMC: calea de urmat (vot)
  8.13.Raportul pe 2018 privind Serbia (vot)
  8.14.Raportul pe 2018 privind Kosovo (vot)
  8.15.Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)
  8.16.Raportul pe 2018 privind Albania (vot)
  8.17.Raportul pe 2018 privind Muntenegru (vot)
  8.18.Apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE (vot)
  8.19.Situația femeilor cu dizabilități (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Transferuri de credite și decizii bugetare
 12.Depunere de documente
 13.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 14.Calendarul următoarelor ședințe
 15.Ridicarea ședinței
 16.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.06.

A intervenit Richard Corbett cu privire la modul de organizare a dezbaterii „Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană(2018/2958(RSP)) (Președinta a oferit explicații).


2. Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (2018/2900(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 23 octombrie 2018 (punctul 13 al PV din 23.10.2018)

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

— Pervenche Berès, Peter Simon și Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Miguel Urbán Crespo și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018);

—   Markus Ferber și Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE și Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, cu privire la scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Vot: punctul 8.10 al PV din 29.11.2018.


3. Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Michel Barnier (negociator șef) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Guy Verhofstadt (coordonatorul PE pentru Brexit), în numele Grupului ALDE, Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, și James Carver, neafiliat.

A intervenit Michel Barnier.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


4. Pregătirea Conferinței interguvernamentale de la Marrakech din 10-11 decembrie referitoare la Pactul global al ONU privind migrația (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea Conferinței interguvernamentale de la Marrakech din 10-11 decembrie referitoare la Pactul global al ONU privind migrația (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Željana Zovko, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Federica Mogherini și Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.


5. Situația femeilor cu dizabilități (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000117/2018) adresată de Rosa Estaràs Ferragut, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Situația femeilor cu dizabilități (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut a dezvoltat întrebarea.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, și Michaela Šojdrová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Helga Stevens și Notis Marias.

A intervenit Marianne Thyssen.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Rosa Estaràs Ferragut, în numele Comisiei FEMM, referitoare la situația femeilor cu dizabilități (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.19 al PV din 29.11.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.09 în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă


6. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 11.31.


7. Urări de bun venit

Președinta, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegației parlamentului din Tadjikistan, conduse de Sharif Rahimzoda, care a luat loc în tribuna oficială.

°
° ° °

A intervenit Julie Ward.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0466)


8.2. Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0467)


8.3. Fondul pentru azil, migrație și integrare: reangajarea sumelor rămase ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0468)

Au intervenit Miriam Dalli (raportoare), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.4. Aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: David Martin (A8-0376/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0469)

A luat cuvântul Miriam Dalli (raportoare), pentru a cere ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59, alineatul 4 din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.5. Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de numire a președintelui Consiliul de supraveghere al Băncii Centrale Europene [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 29.11.2018)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0470)


8.6. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2018/003 EL/Attica publishing (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Greciei – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0471)


8.7. Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0472)

A intervenit Tanja Fajon (raportoare), pentru a cere ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59, alineatul 4, din Regulamentul de procedură.

Prin VE, Parlamentul a aprobat cererea (334 pentru, 257 împotrivă, 44 abțineri).


8.8. Norme comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0473)


8.9. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: dicromatul de sodiu (vot)

Propunere de rezoluție depusă de către Bas Eickhout, Pavel Poc și Fredrick Federley, în numele Comisiei ENVI, în conformitate cu articolul 106, alineatele 2 și 3 din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații pentru anumite utilizări ale dicromatului de sodiu în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 ; 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0474)


8.10. Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare (2018/2900(RSP))

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 29 noiembrie 2018 (punctul 2 al PV din 29.11.2018)

Propuneri de rezoluții B8-0551/2018 și B8-0552/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0551/2018

(care înlocuiește B8-0551/2018 și B8-0552/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Markus Ferber și Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon și Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D,

—   Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

Adoptat (P8_TA(2018)0475)


8.11. Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere (vot)

Declarație a Comisiei: Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere (2018/2856(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 15 noiembrie 2018 (punctul 11 al PV din 15.11.2018).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, referitoare la rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0476)

Intervenții

Cecilia Wikström, pentru a-și retrage numele de pe rezoluția adoptată.


8.12. OMC: calea de urmat (vot)

Raportul referitor la OMC: calea de urmat [2018/2084(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportori: Bernd Lange și Paul Rübig (A8-0379/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0477)


8.13. Raportul pe 2018 privind Serbia (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Serbia [2018/2146(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0331/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0478)


8.14. Raportul pe 2018 privind Kosovo (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Kosovo [2018/2149(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0479)


8.15. Raportul pe 2018 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei [2018/2145(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0480)


8.16. Raportul pe 2018 privind Albania (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Albania [2018/2147(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0481)

Intervenții

Knut Fleckenstein (raportor) a prezentat un amendament oral pentru a adăuga un nou punct după punctul 21. Amendamentul oral a fost reținut.


8.17. Raportul pe 2018 privind Muntenegru (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Muntenegru [2018/2144(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0482)


8.18. Apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE (vot)

Recomandare către Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE [2018/2117(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2018)0483)


8.19. Situația femeilor cu dizabilități (vot)

Propunere de rezoluție B8-0547/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0484)


A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Scandalul Cum Ex: frauda financiară și lacunele din cadrul juridic în vigoare - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly și Daniel Hannan

Rolul Oficiului german de asistență socială pentru copii și tineret (Jugendamt) în litigiile familiale transfrontaliere - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly și Daniel Hannan

Raport Bernd Lange și Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan și Stanislav Polčák

Raport David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski și Stanislav Polčák

Raport Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Raport Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth și Stanislav Polčák

Raport Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic și Dobromir Sośnierz

Raport Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski și Jasenko Selimovic

Raport Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer și John Howarth

Situația femeilor cu dizabilități - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská și Dobromir Sośnierz.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


11. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31, alineatul (6), din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 29/2018, DEC 30/2018 și DEC 31/2018 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27, alineatul (4), din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 1/2018 - Secțiunea VI - Comitetul economic și social european.

În conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecții la tranferul de credite INF 2/2018 – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe tranferul de credite DEC 1/2018 - Secțiunea VI - Comitetul economic și social european.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis a decis să nu emită obiecții la tranferul de credite INF 8/2018 - Comitetul regiunilor.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite C9/2018 și C10/2018 - Secțiunea I - Parlamentul European.

În conformitate cu articolul 31, alineatul (4), din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 și DEC 35/2018 - Secțiunea III – Comisia.


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Ivan Jakovčić și Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la menținerea unei baze industriale solide în Europa (B8-0512/2018)

retrimis

comisiei competente :

ITRE

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la bugetul pentru securitate al Uniunii Europene (B8-0513/2018)

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Dominique Bilde și Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la studiile de gen (B8-0515/2018)

retrimis

comisiei competente :

CULT

aviz :

FEMM

- Mario Borghezio. Propunere de rezoluție referitoare la lipsa defibrilatoarelor la bordul aeronavelor (B8-0516/2018)

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Angelo Ciocca. Propunere de rezoluție referitoare la propunerea de candidatură a orașului Milano pentru a găzdui sediul specializat al Curții Unice pentru Brevete (CUB) (B8-0517/2018)

retrimis

comisiei competente :

JURI


13. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței de ieri vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


14. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 10 decembrie 2018 și 13 decembrie 2018.


15. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 13.28.


16. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Anexa 1 - Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate