Kazalo 
Zapisnik
PDF 261kWORD 74k
Četrtek, 29. november 2018 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (vloženi predlogi resolucij)
 3.Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije (razprava)
 4.Priprava na medvladno konferenco v Marakešu 10. in 11. decembra o globalnem dogovoru OZN o migracijah (razprava)
 5.Položaj invalidk (razprava)
 6.Nadaljevanje seje
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja
  8.1.Uporaba stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno ravnanje ali kaznovanje ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Pristop Samoe k začasnemu Sporazumu o partnerstvu med EU in pacifiškimi državami *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/003 EL/Attica publishing (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (glasovanje)
  8.8.Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov ***I (glasovanje)
  8.9.Avtorizacija za uporabo natrijevega dikromata (glasovanje)
  8.10.Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (glasovanje)
  8.11.Vloga nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) v čezmejnih družinskih sporih (glasovanje)
  8.12.STO: pot naprej (glasovanje)
  8.13.Poročilo o Srbiji za leto 2018 (glasovanje)
  8.14.Poročilo o Kosovu za leto 2018 (glasovanje)
  8.15.Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 (glasovanje)
  8.16.Poročilo o Albaniji za leto 2018 (glasovanje)
  8.17.Poročilo o Črni gori za leto 2018 (glasovanje)
  8.18.Varstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU (glasovanje)
  8.19.Položaj invalidk (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 12.Predložitev dokumentov
 13.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 14.Datum naslednjih sej
 15.Zaključek seje
 16.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.06.

Govoril je Richard Corbett o pravilih organizacije razprave na temo "Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije" (2018/2958(RSP)) (predsedujoča je podala pojasnila).


2. Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (2018/2900(RSP))

Razprava je potekala dne 23. oktobra 2018 (točka 13 zapisnika z dne 23.10.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Pervenche Berès, Peter Simon in Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Miguel Urbán Crespo in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL in Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE o aferi „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (2018/2900(RSP)) (B8-0551/2018);

—   Markus Ferber in Dariusz Rosati v imenu skupine PPE in Nils Torvalds v imenu skupine ALDE o aferi „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (2018/2900(RSP)) (B8-0552/2018).

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 29.11.2018.


3. Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije (2018/2958(RSP))

Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Michel Barnier (glavni pogajalec) sta podala izjavi.

Govorili so Guy Verhofstadt (koordinator EP za brexit) v imenu skupine ALDE, Elmar Brok v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, in James Carver samostojni poslanec.

Govoril je Michel Barnier.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


4. Priprava na medvladno konferenco v Marakešu 10. in 11. decembra o globalnem dogovoru OZN o migracijah (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava na medvladno konferenco v Marakešu 10. in 11. decembra o globalnem dogovoru OZN o migracijah (2018/2959(RSP))

Karoline Edtstadler (predsedujoča Svetu) in Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) sta podali izjavi.

Govorili so Željana Zovko v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Jörg Meuthen v imenu skupine EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Anna Maria Corazza Bildt, Péter Niedermüller, Raffaele Fitto, Mario Borghezio in Cécile Kashetu Kyenge.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Igor Šoltes in Georgios Epitideios.

Govorili sta Federica Mogherini in Karoline Edtstadler.

Razprava se je zaključila.


5. Položaj invalidk (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000117/2018), ki ga je postavila Rosa Estaràs Ferragut v imenu odbora FEMM Komisiji: Položaj invalidk (B8-0418/2018)

Rosa Estaràs Ferragut je predstavila vprašanje.

Marianne Thyssen (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE, Vilija Blinkevičiūtė v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Tilly Metz v imenu skupine Verts/ALE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Helga Stevens in Notis Marias.

Govorila je Marianne Thyssen.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

Rosa Estaràs Ferragut v imenu odbora FEMM o položaju invalidk (2018/2685(RSP)) (B8-0547/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.19 zapisnika z dne 29.11.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.09 v pričakovanju časa glasovanja.)

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica


6. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 11.31.


7. Dobrodošlica

Predsedujoča je v imenu Parlamenta izrekla dobrodošlico delegaciji parlamenta iz Tadžikistana pod vodstvom Šarifa Rahimzoda, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

°
° ° °

Govorila je Julie Ward.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Uporaba stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 v zvezi z uporabo standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov [COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0466)


8.2. Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno ravnanje ali kaznovanje ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo) [COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0467)


8.3. Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0468)

Govorila je Miriam Dalli (poročevalka), ki je zahtevala, da se v skladu s členom 59(4) Poslovnika zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo odobril.


8.4. Pristop Samoe k začasnemu Sporazumu o partnerstvu med EU in pacifiškimi državami *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani [12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: David Martin (A8-0376/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0469)

Parlament je odobril pristop Samoe k sporazumu.


8.5. Imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu za imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke [N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)
(tajno glasovanje)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 29.11.2018)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0470)


8.6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/003 EL/Attica publishing (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) [COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0471)


8.7. Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah [COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0472)

Govorila je Tanja Fajon (poročevalka), ki je zahtevala, da se v skladu s členom 59(4) Poslovnika zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja.

Parlament je zahtevo odobril z EG (334 za, 257 proti, 44 vzdržanih).


8.8. Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti [COM(2016)0818 - C8-0531/2016- 2016/0411(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0473)


8.9. Avtorizacija za uporabo natrijevega dikromata (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložili Bas Eickhout, Pavel Poc in Fredrick Federley v imenu odbora ENVI o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dodelitvi avtorizacije za uporabo natrijevega dikromata v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 - 2018/2929(RSP)) (B8-0548/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0474)


8.10. Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru (2018/2900(RSP))

Predlogi resolucij so bili objavljeni 29. novembra 2018 (točka 2 zapisnika z dne 29.11.2018)

predlogi resolucij B8-0551/2018 in B8-0552/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0551/2018

(ki nadomešča B8-0551/2018 in B8-0552/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Markus Ferber in Dariusz Rosati v imenu skupine PPE,

—   Pervenche Berès, Peter Simon in Jeppe Kofod v imenu skupine S&D,

—   Nils Torvalds v imenu skupine ALDE,

—   Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie Christine Vergiat in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL,

—   Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE,

—   Monica Macovei.

Sprejeto (P8_TA(2018)0475)


8.11. Vloga nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) v čezmejnih družinskih sporih (glasovanje)

Izjava Komisije: Vloga nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) v čezmejnih družinskih sporih (2018/2856(RSP))

Razprava je potekala dne 15. novembra 2018 (točka 11 zapisnika z dne 15.11.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cecilia Wikström v imenu odbora PETI o vlogi nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) pri čezmejnih družinskih sporih (2018/2856(RSP)) (B8-0546/2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0476)

Govori

Cecilia Wikström, ki je umaknila svoje ime s sprejete resolucije.


8.12. STO: pot naprej (glasovanje)

Poročilo o STO: pot naprej [2018/2084(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Soporočevalca: Bernd Lange in Paul Rübig (A8-0379/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0477)


8.13. Poročilo o Srbiji za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2018 [2018/2146(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0331/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0478)


8.14. Poročilo o Kosovu za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2018 [2018/2149(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0479)


8.15. Poročilo o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 [2018/2145(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0480)


8.16. Poročilo o Albaniji za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018 [2018/2147(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0481)

Govor

Knut Fleckenstein (poročevalec) (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe, da se doda nov odstavek po odstavku 21. Predlog spremembe je bil upoštevan.


8.17. Poročilo o Črni gori za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2018 [2018/2144(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Charles Tannock (A8-0339/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0482)


8.18. Varstvo akademske svobode v zunanjem delovanju EU (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o varstvu akademske svobode v zunanjem delovanju EU [2018/2117(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Wajid Khan (A8-0403/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2018)0483)


8.19. Položaj invalidk (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0547/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0484)


PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Afera „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru - RC-B8-0551/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Seán Kelly in Daniel Hannan

Vloga nemške agencije za zaščito otrok (Jugendamt) v čezmejnih družinskih sporih - B8-0546/2018
Notis Marias, Marek Jurek, Urszula Krupa, Czesław Hoc, Seán Kelly in Daniel Hannan

Poročilo: Bernd Lange in Paul Rübig - A8-0379/2018
Jude Kirton-Darling, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Daniel Hannan in Stanislav Polčák

Poročilo: David McAllister - A8-0331/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski in Stanislav Polčák

Poročilo: Igor Šoltes - A8-0332/2018
Dobromir Sośnierz

Poročilo: Ivo Vajgl - A8-0341/2018
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Mirosław Piotrowski, John Howarth in Stanislav Polčák

Poročilo: Knut Fleckenstein - A8-0334/2018
Notis Marias, Mirosław Piotrowski, Jasenko Selimovic in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Charles Tannock - A8-0339/2018
Michaela Šojdrová, Mirosław Piotrowski in Jasenko Selimovic

Poročilo: Wajid Khan - A8-0403/2018
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Rory Palmer in John Howarth

Položaj invalidk - B8-0547/2018
Liadh Ní Riada, Michaela Šojdrová, Urszula Krupa, Andrejs Mamikins, Anna Záborská in Dobromir Sośnierz.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.


11. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

Svet Evropske unije je v skladu s členom 31(6) finančne uredbe obvestil proračunski organ o odobritvah prerazporeditev sredstev DEC 29/2018, DEC 30/2018 in DEC 31/2018 – oddelek III – Komisija.

Svet Evropske unije je v skladu s členom 27(4) finančne uredbe obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev DEC 1/2018 – oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor.

V skladu s členom 29 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 2/2018 - Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerapozrediev sredstev DEC 1/2018 - oddelek VI - Evropski ekonomsko-socialni odbor.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev INF 8/2018 – Odbor regij.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerapozreditev sredstev C9/2018 in C10/2018 - oddelek I – Evropski parlament.

V skladu s členom 31(4) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerazporeditev sredstev DEC 28/2018, DEC 30/2018, DEC 32/2018, DEC 33/2018 in DEC 35/2018 - oddelek III – Komisija.


12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o ohranitvi močne industrijske baze v Evropi (B8-0512/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Dominique Martin. Predlog resolucije o proračunu Evropske unije za varnost (B8-0513/2018)

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Dominique Bilde in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o študijah spola (B8-0515/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

FEMM

- Mario Borghezio. Predlog resolucije o odsotnosti defibrilatorjev na letalih (B8-0516/2018)

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Angelo Ciocca. Predlog resolucije o predlogu kandidature mesta Milano za specializirani sedež Enotnega sodišča za patente (B8-0517/2018)

posredovano

pristojni odbor :

JURI


13. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se bosta zapisnik te seje in zapisnik včerajšnje seje predložila v sprejetje Parlamentu na začetku prihodnje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


14. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 10. decembra 2018 do 13. decembra 2018.


15. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 13.28.


16. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Andrikienė, Atkinson, Bergeron, Crowley, Dohrmann, Engel, Guoga, Händel, Monteiro de Aguiar, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Žitňanská


Priloga 1 - Imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Nagtegaal, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Arnott, Beghin, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Hookem, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Ciocca, Colombier, Elissen, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Pimenta Lopes, Sakorafa, Schirdewan, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Carver, Dodds, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Karlsson, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Didier, Dorfmann, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Polčák, Ponga, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brannen, Bresso, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Monte, Detjen, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sassoli, Schaldemose, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Andersson, Auken, Bové, Buchner, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov