Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. december 2018 - Strasbourg

6. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han havde modtaget anmodninger om afstemning fra følgende grupper:

— PPE, ECR, ALDE og EFDD vedrørende afgørelsen fra EMPL om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

— EFDD og andre medlemmer vedrørende afgørelsen fra EMPL om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

bekendtgjort i protokollen fra onsdag den 28. november 2018 (punkt 5 i protokollen af 28.11.2018).

Afstemningerne ville finde sted den følgende dag, tirsdag den 11. december 2018.

Formanden meddelte i ørvigt, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra onsdag den 28. november 2018. (punkt 5 i protokollen af 28.11.2018).

JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH og IMCO havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik