Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris - Strasbūra

6. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka no turpmāk minētajām grupām ir saņēmis pieprasījumus izvirzīt balsošanai šādus lēmumus:

PPE, ECR, ALDE un EFDD grupa — attiecībā uz EMPL komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Referents: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

EFDD grupa un citi deputāti — attiecībā uz EMPL komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Referents: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

Par minētajiem lēmumiem bija paziņots trešdienas, 2018. gada 28. novembra, sēdes protokolā (28.11.2018. protokola 5. punkts).

Balsošana notiks nākamajā dienā, proti, 2018. gada 11. decembrī.

Sēdes vadītājs turklāt paziņoja, ka attiecībā uz pārējiem lēmumiem par iestāžu sarunu sākšanu, par kuriem bija paziņots trešdienas, 2018. gada 28. novembra, sēdes protokolā (28.11.2018. protokola 5. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH un IMCO komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika