Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. december 2018 - Strasbourg

6. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je razglasil, da je prejelzahteve po glasovanju od naslednjih skupin:

— PPE, ECR, ALDE in EFDD o odločitvi odbora EMPL, da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (Besedilo velja za EGP in Švico) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

— EFDD in drugih poslancev glede odločitve odbora EMPL da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Poročevalev: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Odločitve so bile napovedane na zapisnik v sredo, 28. novembra 2018 (točka 5 zapisnika z dne 28.11.2018.

Glasovanja bodo potekala v sredo, 11. decembra 2018.

Predsednik je tudi razglasil, da glede ostalih odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj, napovedanih v zapisniku v sredo, 28. novembra 2018 (točka 5 zapisnika z dne 28.11.2018), ni prejel zahtev s strani števila poslancev ali ene ali več političnih skupin, ki bi dosegale vsaj srednji prag.

Odbori JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH in IMCO so torej lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov