Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. december 10., Hétfő - Strasbourg

7. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti több bizottság arra irányuló határozatait, hogy az alábbi jelentések alapján intézményközi tárgyalásokat kezdenek (az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően):

- REGI bizottság: Javaslat a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Előadó: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON bizottság: Javaslat az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Előadó: Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE bizottság: Javaslat a közszféra információinak további felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Előadó: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- LIBE bizottság: Javaslat az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Előadó: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE bizottság: Javaslat a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Előadó: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON bizottság: Javaslat a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Előadó: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON bizottság: Javaslat a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Előadó: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO bizottság: Javaslat a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Előadók: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI bizottság: Javaslat az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO bizottság: Javaslat az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Előadó: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI bizottság: Javaslat a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról, és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Előadó: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- JURI bizottság: Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításainak tervezete (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Előadó: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON bizottság: Javaslat az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Előadók: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018).

Az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésével összhangban a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

Utolsó frissítés: 2019. április 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat