Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg

9. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna maj II 2018, juni 2018 och juli 2018 finns på Europarl.

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy