Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg

10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000118/2018) från Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI till kommissionen: Sällsynta sjukdomar (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Spridningen av afrikansk svinpest (B8-0420/2018)

Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy