Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 10. prosince 2018 - Štrasburk

12. Plán práce
Doslovné záznamy

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prosincového plenárního zasedání (PE 631.718/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny ENF, aby byla na pořad jednání zařazena jako první bod prohlášení Rady a Komise o historických podnicích Unie a obchodních značkách, které vlastní společnosti se sídlem mimo EU: případ Pernigotti 1860 (Itálie).

Vystoupili: Mario Borghezio za skupinu ENF s odůvodněním žádosti (předseda poskytl upřesnění) a Mercedes Bresso za skupinu S&D, která se (se souhlasem Maria Borghezia) připojila k žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (113 pro, 154 proti, 14 se zdrželo).

Úterý

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo hlasování o zprávě López Aguilar o vízovém kodexu (bod 98 PDOJ) odloženo na jedno z nadcházejících zasedání. Pokud tato žádost nezíská většinu odevzdaných hlasů, rozprava na totéž téma bude zařazena na pondělní pořad jednání jako poslední bod před jednominutovými vystoupeními.

Vystoupila Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament zamítl žádost o odložení hlasování.

Parlament zamítl žádost ohledně zařazení rozpravy na pondělí JH (60 pro, 228 proti, 8 se zdrželo).

Středa

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tuto změnu:

Hlasování o zprávě Petras Auštrevičius o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (A8-0373/2018), které bylo zařazeno do druhého středečního hlasování, je přesunuto do prvního hlasování.

Parlament vyslovil souhlas.

Úterý

Žádost skupiny S&D, aby bylo do společné rozpravy o dohodě o partnerství EU-Japonsko zařazeno prohlášení Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v Japonsku. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Birgit Sippel za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Bruno Gollnisch s žádostí, aby bylo projednávání celé záležitosti přesunuto na pozdější datum, Birgit Sippel, aby svou žádost upřesnila, a Michał Boni proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (155 pro, 133 proti, 4 zdržení se).

Byly stanoveny tyto lhůty pro předložení:

Návrhy usnesení: úterý 11. prosince 2018 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společný návrh usnesení: středa 12. prosince 2018 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení středa 12. prosince 2018 ve 13:00.
Žádosti o oddělená a dílčí hlasování: středa 12. prosince 2018 v 19:00.

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo na odpolední pořad jednání po společné rozpravě o dohodě o partnerství EU-Japonsko zařazeno jako třetí bod prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe.

Vystoupila Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil EH (140 pro, 132 proti, 5 se zdrželo).

Středa

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byly na závěr prohlášení Rady a Komise o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice (bod 111 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Martina Dlabajová proti žádosti

Parlament žádost schválil JH (163 pro, 90 proti, 13 se zdrželo).

Byly stanoveny tyto lhůty pro předložení:

Návrhy usnesení: úterý 11. prosince 2018 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společný návrh usnesení: středa 12. prosince 2018 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 12. prosince 2018 ve 13:00.
Žádosti o oddělená a dílčí hlasování: středa 12. prosince 2018 v 19:00.

Žádost skupiny ECR, aby byla na pořad jednání po přednostní rozpravě zařazena jako druhý bod prohlášení Rady a Komise o krizi demokracie ve Francii. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Ryszard Czarnecki za skupinu ECR s odůvodněním žádosti a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Čtvrtek

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako třetí bod rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení o závažném porušování pravidel při přepravě zvířat do třetích zemí (O-000136/2018).

Vystoupili: Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Dobromir Sośnierz proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (78 pro, 154 proti, 9 se zdrželo).

Plán práce byl tímto schválen.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí