Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 10. detsember 2018 - Strasbourg

12. Tööplaan
CRE

Jagati välja 2018. aasta detsembri täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 631.718/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Esmaspäev

Fraktsiooni ENF taotlus lisada esimese punktina päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused „Liidu ajaloolised ettevõtted ja kolmandate riikide äriühingutele kuuluvad kaubamärgid: juhtum Pernigotti 1860 (Itaalia)“ .

Sõna võtsid Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, kes põhjendas taotlust (president andis selgitusi), ja Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, kes (Mario Borghezio nõusolekul) ühines taotlusega.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (113 poolt, 154 vastu, erapooletuid 14) taotluse tagasi.

Teisipäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lükata mõnele järgmisele osaistungjärgule edasi López Aguilari raporti „Viisaeeskiri“ hääletus (PDOJ, punkt 98). Kui taotlus ei saa antud häälte enamust, pannakse nimetatud raporti arutelu esmaspäeva päevakorda viimase punktina enne üheminutilisi sõnavõtte.

Sõna võttis Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament ei toetanud hääletuse edasilükkamise taotlust.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (60 poolt, 228 vastu, erapooletuid 8), tagasi taotluse lisada arutelu esmaspäeva päevakorda.

Kolmapäev

President tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist järgmise ettepaneku.

Petras Auštrevičiuse raporti „Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas“ (A8-0373/2018) hääletus, mis on päeva teise hääletuse päevakorras, pannakse hääletusele päeva esimeses hääletusvoorus.

Parlament andis oma nõusoleku.

Teisipäev

Fraktsiooni S&D taotlus lisada ELi ja Jaapani partnerluslepingut käsitlevale ühisele arutelule komisjoni avaldus Jaapanis tagatava isikuandmete kaitse piisavuse kohta. Arutelu lõpus esitatakse resolutsioonide ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, Bruno Gollnisch, kes tegi ettepaneku lükata küsimus edasi hilisemale ajale, Birgit Sippel, kes täpsustas taotlust, ja Michał Boni, kes oli taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (155 poolt, 133 vastu, erapooletuid 4).

Määrati kindlaks järgmised tähtajad.

Resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 11. detsember 2018 kell 12.00.
Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud ja ühisresolutsiooni ettepanek: kolmapäev, 12. detsember 2018 kell 12.00.
Ühisresolutsioonide ettepanekute muudatusettepanekud: kolmapäev, 12. detsember 2018 kell 13.00.
Eraldi hääletuste ja osade kaupa hääletuste taotlused: kolmapäev, 12. detsember 2018 kell 19.00.

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda pärastlõunase kolmanda punktina pärast ELi ja Jaapani partnerluslepingu ühist arutelu komisjoni asepresidendi ning liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus „Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Selahattin Demirtaşe kohtuasjas“.

Sõna võttis Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (140 poolt, 132 vastu, erapooletuid 5).

Kolmapäev

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus esitada nõukogu ja komisjoni avalduste „Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis“ (PDOJ, punkt 111) arutelu lõpus resolutsioonide ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Martina Dlabajová, kes oli taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks nimelisel hääletusel (163 poolt, 90 vastu, erapooletuid 13).

Määrati kindlaks järgmised tähtajad:

Resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 11. detsember 2018 kell 12.00.
Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud ja ühisresolutsiooni ettepanek: kolmapäev, 12. detsember 2018 kell 12.00.
Ühisresolutsioonide ettepanekute muudatusettepanekud: kolmapäev, 12. detsember 2018 kell 13.00.
Eraldi hääletuste ja osade kaupa hääletuste taotlused: kolmapäev, 12 detsember 2018 kell 19.00.

Fraktsiooni ECR taotlus lisada päevakorda teise punktina esmatähtsa arutelu järele nõukogu ja komisjoni avaldused „Demokraatia kriis Prantsusmaal“. Arutelu lõpus esitatakse resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, kes põhjendas taotlust, ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Neljapäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda pärastlõunal kolmanda punktina arutelu suuliselt vastatava küsimuse „Tõsised rikkumised loomade veol kolmandatesse riikidesse“ teemal (O-000136/2018).

Sõna võtsid Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Dobromir Sośnierz, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (78 poolt, 154 vastu, 9 erapooletut) taotluse tagasi.

Tööplaan kinnitati.

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika