Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2018 - Strasbourg

12. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Joulukuun 2018 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 631.718/PDOJ) on jaettu, ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

ENF-ryhmä pyysi ottamaan esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Unionin historialliset yritykset ja tavaramerkit, jotka ovat kolmansien maiden omistuksessa: Pernigotti 1860:n tapaus (Italia)”.

Puheenvuorot: ENF-ryhmän puolesta Mario Borghezio, joka perusteli pyynnön (puhemies täsmensi asiaa), ja S&D-ryhmän puolesta Mercedes Bresso, joka yhtyi pyyntöön (Mario Borghezion tuella).

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (113 puolesta, 154 vastaan, 14 tyhjää).

Tiistai

GUE/NGL-ryhmä pyysi lykkäämään myöhempään istuntojaksoon äänestystä López Aguilarin mietinnöstä viisumisäännöstön uudelleenlaadinnasta (PDOJ:n kohta 98). Jos tätä pyyntöä ei hyväksytä äänten enemmistöllä, mietinnöstä käytävä keskustelu otetaan maanantain esityslistalle viimeiseksi kohdaksi ennen minuutin puheenvuoroja.

Puheenvuoro: GUE/NGL-ryhmän puolesta Marie-Christine Vergiat, joka perusteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön äänestyksen lykkäämisestä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön lisätä keskustelu täksi maanantaiksi NHÄ:ssä (60 puolesta, 228 vastaan, 8 tyhjää).

Keskiviikko

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavaa muutosta:

Äänestys Petras Auštrevičiusin mietinnöstä ”Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla” (A8-0373/2018), joka on merkitty päivän toisiin äänestyksiin, siirretään päivän ensimmäisiin äänestyksiin.

Parlamentti hyväksyi muutoksen.

Tiistai

S&D-ryhmä pyysi, että yhteiskeskusteluun EU:n ja Japanin kumppanuussopimuksesta lisätään komission julkilausuma Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesitykset, joista äänestettäisiin torstaina.

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Birgit Sippel, joka perusteli pyynnön, Bruno Gollnisch, joka pyysi lykkäämään koko asian käsittelyä myöhempään ajankohtaan, Birgit Sippel, joka täsmensi pyyntöään, ja Michał Boni, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (155 puolesta, 133 vastaan, 4 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

Päätöslauselmaesitykset: tiistaina 11. joulukuuta 2018 klo 12.00.
Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteisiin päätöslauselmaesitykseen: keskiviikkona 12. joulukuuta 2018 klo 12.00.
Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikkona 12. joulukuuta 2018 klo 13.00.
Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikkona 12. joulukuuta 2018 klo 19.00.

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että iltapäivän esityslistan kolmanneksi kohdaksi otetaan EU:n ja Japanin kumppanuussopimuksesta käytävän yhteiskeskustelun jälkeen komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta ”Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Selahattin Demirtasin asiassa antama tuomio”.

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Marie-Christine Vergiat, joka perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (140 puolesta, 132 vastaan, 5 tyhjää).

Keskiviikko

Verts/ALE-ryhmä pyysi, että neuvoston ja komission julkilausumista aiheesta ”Eturistiriita ja EU:n talousarvion suojaaminen Tšekin tasavallassa” (PDOJ:n kohta 111) käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesitykset, joista äänestettäisiin torstaina.

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka perusteli pyynnön, ja Martina Dlabajová, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (163 puolesta, 90 vastaan, 13 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

Päätöslauselmaesitykset: tiistaina 11. joulukuuta 2018 klo 12.00.
Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteiseen päätöslauselmaesitykseen: keskiviikkona 12. joulukuuta 2018 klo 12.00.
Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmesityksiin: keskiviikkona 12. joulukuuta 2018 klo 13.00.
Erillistä äänestystä ja kohta kohdalta -äänestystä koskevat pyynnöt: keskiviikkona 12. joulukuuta 2018 klo 19.00.

ECR-ryhmä pyysi, että esityslistan toiseksi kohdaksi erityisen tärkeän keskustelun jälkeen otetaan neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Demokratian kriisi Ranskassa” ja että keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesitykset, joista äänestettäisiin torstaina.

Puheenvuorot: ECR-ryhmän puolesta Ryszard Czarnecki, joka perusteli pyynnön, ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Torstai

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että iltapäivän esityslistan kolmanneksi kohdaksi otetaan keskustelu suullisesta kysymyksestä aiheesta ”Vakavat rikkomukset eläinten kuljetuksissa kolmansiin maihin” (O-000136/2018).

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Anja Hazekamp, joka perusteli pyynnön, ja Dobromir Sośnierz, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (78 puolesta, 154 vastaan, 9 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö