Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 10. prosinca 2018. - Strasbourg

12. Plan rada
Doslovno izvješće

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od prosinca 2018. (PE 631.718/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se kao prvu točku dnevnog reda uvrste izjave Vijeća i Komisije na temu ''Poduzeća s dugom tradicijom u Uniji i žigovi koje su zadržala društva iz trećih zemalja: slučaj Pernigotti 1860 (Italija)".

Govorili su: Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev (predsjednik je iznio detalje), i Mercedes Bresso u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja se (uz pristanak Marija Borghezija) pridružila zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (113 za, 154 protiv, 14 suzdržanih) Parlament je odbio zahtjev.

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a o odgodi glasovanja o izvješću Lópeza Aguilara o preinaci Zakonika o vizama (točka 98. konačnog prijedloga dnevnog reda) za jednu od sljedećih sjednica. Ako taj zahtjev ne dobije većinu glasova, rasprava o tom izvješću bit će uvrštena na dnevni red od ponedjeljka kao posljednja točke prije jednominutnih govora.

Govorila je Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a i obrazložila zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev za odgodom glasovanja.

Poimeničnim glasovanjem (60 za, 228 protiv, 8 suzdržanih), Parlament je odbio zahtjev za dodavanjem rasprave u dnevni red od ponedjeljka.

Srijeda

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeću izmjenu:

Glasovanje o izvješću Petrasa Auštrevičiusa "Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području" (A8-0373/2018), uvršteno u drugi termin dnevnog glasovanja, prebacuje se u prvi termin za glasovanje.

Parlament je odobrio prijedlog.

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se u zajedničku raspravu o Sporazumu o partnerstvu između EU-a i Japana doda izjava Komisije o primjerenosti razine zaštite osobnih podataka koju jamči Japan. Na kraju rasprave trebali bi biti podneseni prijedlozi rezolucija o kojima bi se glasovalo u četvrtak.

Govorili su: Birgit Sippel u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev, Bruno Gollnisch, koji je zatražio da se to pitanje u cijelosti odgodi za kasniji datum, Birgit Sippel, kako bi pojasnila zahtjev i Michał Boni, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (155 za, 133 protiv, 4 suzdržanih) odobrio zahtjev.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje dokumenata:

Prijedlozi rezolucija: utorak, 11. prosinca 2018. u 12 sati.
Amandmani na prijedloge rezolucije i zajednički prijedlog rezolucije: srijeda, 12. prosinca 2018. u 12 sati.
Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucije: srijeda, 12. prosinca 2018. u 13 sati.
Zahtjevi za odvojenim glasovanjem i glasovanjem po dijelovima: srijeda, 12. prosinca 2018. u 19 sati.

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL da se kao treća točka dnevnog reda u poslijepodnevnom dijelu, nakon zajedničke rasprave o Sporazumu o partnerstvu između EU-a i Japana, doda izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o „Presudi Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirta“.

Govorila je Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a i obrazložila zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (140 za, 132 protiv, 5 suzdržanih) Parlament je odobrio zahtjev.

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a da se rasprava o izjavi Vijeća i Komisije o sukobu interesa i zaštiti proračuna Unije u Češkoj (točka 111. konačnog prijedloga dnevnog reda) zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije o kojima bi se glasovalo u četvrtak.

Govorili su: Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Martina Dlabajová, protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (163 za, 90 protiv, 13 suzdržanih) Parlament je odobrio zahtjev.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje dokumenata:

Prijedlozi rezolucija: utorak, 11. prosinca 2018. u 12 sati.
Amandmani na prijedloge rezolucije i zajednički prijedlog rezolucije: srijeda, 12. prosinca 2018. u 12 sati.
Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucije: srijeda, 12. prosinca 2018. u 13 sati.
Zahtjevi za odvojenim glasovanjem i glasovanjem po dijelovima: srijeda, 12. prosinca 2018. u 19 sati.

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a za upis pod drugu točku dnevnog reda, nakon glavne rasprave, izjava Vijeća i Komisije o krizi demokracije u Francuskoj. Nakon rasprave uslijedilo bi podnošenje prijedloga rezolucije, o kojima bi se glasovalo u četvrtak.

Govorili su: Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je obrazložio zahtjev, i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a za uvrštavanje kao treću točku poslijepodnevnog dnevnog reda rasprave o usmenom pitanju na temu "Teška kršenja propisa tijekom prijevoza životinja u treće zemlje" (O-000136/2018).

Govorili su: Anja Hazekamp u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, i Dobromir Sośnierz, protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (78 za, 154 protiv, 9 suzdržanih) Parlament je odbio zahtjev.

Time je utvrđen plan rada.

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti