Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 10 decembrie 2018 - Strasbourg

12. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din decembrie 2018 (PE 631.718/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Cerere a Grupului ENF de a se înscrie, ca prim punct pe ordinea de zi, declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Întreprinderile istorice din Uniune și mărcile comerciale deținute de societăți din țări terțe: cazul Pernigotti 1860 (Italia)”.

Au intervenit: Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea (Președintele a oferit clarificări), și Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, care (cu acordul lui Mario Borghezio) a sprijinit cererea.

Cu AN (113 pentru, 154 împotrivă, 14 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Marți

Cerere a Grupului GUE/NGL de a reporta pentru o perioadă de sesiune ulterioară votarea raportului López Aguilar referitor la reformarea „Codului de vize” (punctul 98 din PDOJ). În cazul în care această cerere nu întrunește majoritatea voturilor exprimate, o dezbatere privind același raport va fi înscrisă pe ordinea de zi de luni, ca ultim punct înainte de intervențiile de un minut.

A intervenit Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Parlamentul a respins cererea de reportare a votării.

Cu AN (60 pentru, 228 împotrivă, 8 abțineri), Parlamentul a respins cererea de adăugare a unei dezbateri pe ordinea de zi de luni.

Miercuri

În urma consultării grupurilor politice, Președintele a propus următoarea modificare:

Votul privind raportul Petras Auštrevičius referitor la „Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință” (A8-0373/2018), înscris în a doua sesiune de vot a zilei, a fost mutat în prima sesiune de vot a zilei.

Parlamentul și-a dat acordul.

Marți

Cerere a Grupului S&D de a adăuga la dezbaterea comună privind Acordul de parteneriat UE-Japonia o declarație a Comisiei privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia. Dezbaterea s-ar încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot joi.

Au intervenit: Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Bruno Gollnisch, care a solicitat ca examinarea chestiunii în ansamblul său să se amâne pentru o dată ulterioară, Birgit Sippel, care a clarificat cererea, și Michał Boni, care s-a exprimat împotriva cererii.

Cu VE (155 pentru, 133 împotrivă, 4 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

S-au stabilit următoarele termene de depunere:

Propuneri de rezoluție: marți, 11 decembrie 2018, ora 12.00.
Amendamente la propunerile de rezoluție și propunere comună de rezoluție: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 12.00.
Amendamente la propunerile comune de rezoluție: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 13.00.
Solicitări de voturi separate și solicitări de voturi pe părți: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 19.00.

Cerere a Grupului GUE/NGL de a se înscrie, ca al treilea punct pe ordinea de zi de după-amiază, după dezbaterea comună privind Acordul de parteneriat UE-Japonia, o declarație a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza lui Selahattin Demirtaş”.

A intervenit Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Cu VE (140 pentru, 132 împotrivă, 5 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Miercuri

Cerere a Grupului Verts/ALE ca dezbaterea privind declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la „Conflictul de interese și protecția bugetului UE în Republica Cehă” (punctul 111 din PDOJ) să se încheie cu depunerea de propuneri de rezoluție, care să fie supuse la vot joi.

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, și Martina Dlabajová, împotriva cererii.

Cu AN (163 pentru, 90 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

S-au stabilit următoarele termene de depunere:

Propuneri de rezoluție: marți, 11 decembrie 2018, ora 12.00.
Amendamente la propunerile de rezoluție și propunere comună de rezoluție: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 12.00.
Amendamente la propunerile comune de rezoluție: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 13.00.
Solicitări de voturi separate și solicitări de voturi pe părți: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 19.00.

Cerere a Grupului ECR de a se înscrie, ca al doilea punct pe ordinea de zi, după dezbaterea prioritară, declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Criza democrației în Franța”. Dezbaterea ar fi urmată de depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot joi.

Au intervenit: Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea, și Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

Joi

Cerere a Grupului GUE/NGL de a se înscrie, ca al treilea punct pe ordinea de zi de după-amiază, o dezbatere privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la „Încălcări grave ale normelor cu ocazia transportării animalelor în țări terțe” (O-000136/2018).

Au intervenit: Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Dobromir Sośnierz împotriva cererii.

Cu AN (78 pentru, 154 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate