Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0209(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0397/2018

Indgivne tekster :

A8-0397/2018

Forhandlinger :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Protokol
Mandag den 10. december 2018 - Strasbourg

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

13. Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy forelagde betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Anneli Jäätteenmäki (ordfører for udtalelse fra BUDG), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Maria Gabriela Zoană (ordfører for udtalelse fra DEVE), Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu og Younous Omarjee.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias og Franc Bogovič.

Talere: Karmenu Vella og Gerben-Jan Gerbrandy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 11.12.2018.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik