Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0209(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0397/2018

Ingediende teksten :

A8-0397/2018

Debatten :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Stemmingen :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Stemverklaringen
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Notulen
Maandag 10 december 2018 - Straatsburg

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

13. Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anneli Jäätteenmäki (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Czesław Adam Siekierski (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI),Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Maria Gabriela Zoană (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu en Younous Omarjee.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias en Franc Bogovič.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Gerben-Jan Gerbrandy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 11.12.2018.

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid