Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0209(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0397/2018

Teksty złożone :

A8-0397/2018

Debaty :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Protokół
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

13. Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali Anneli Jäätteenmäki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Czesław Adam Siekierski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Maria Gabriela Zoană (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Nicola Caputo w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerbena-Jana Gerbrandy'ego, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu i Younous Omarjee.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Franc Bogovič.

Głos zabrali Karmenu Vella i Gerben-Jan Gerbrandy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 11.12.2018.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności