Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0209(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0397/2018

Texte depuse :

A8-0397/2018

Dezbateri :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Proces-verbal
Luni, 10 decembrie 2018 - Strasbourg

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

13. Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Anneli Jäätteenmäki (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Czesław Adam Siekierski, (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Maria Gabriela Zoană (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu și Younous Omarjee.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Franc Bogovič.

Au intervenit: Karmenu Vella și Gerben-Jan Gerbrandy.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 11.12.2018.

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate