Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0209(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0397/2018

Predkladané texty :

A8-0397/2018

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 13
CRE 10/12/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.5
CRE 11/12/2018 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.13
CRE 17/04/2019 - 8.13

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0487
P8_TA(2019)0405

Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2018 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

13. Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anneli Jäätteenmäki (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Czesław Adam Siekierski (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Maria Gabriela Zoană (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu a Younous Omarjee.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Franc Bogovič.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella a Gerben-Jan Gerbrandy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 11.12.2018.

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia