Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0004(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0142/2018

Внесени текстове :

A8-0142/2018

Разисквания :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0488

Протокол
Понеделник, 10 декември 2018 г. - Страсбург

14. Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: David Casa, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios и Julie Ward.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Claude Rolin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 11.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност