Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0004(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0142/2018

Indgivne tekster :

A8-0142/2018

Forhandlinger :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0488

Protokol
Mandag den 10. december 2018 - Strasbourg

14. Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: David Casa for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios og Julie Ward.

Talere: Marianne Thyssen og Claude Rolin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 11.12.2018.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik