Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0004(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0142/2018

Ingediende teksten :

A8-0142/2018

Debatten :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Stemmingen :

PV 11/12/2018 - 5.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0488

Notulen
Maandag 10 december 2018 - Straatsburg

14. Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Claude Rolin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 11.12.2018.

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid