Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0004(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0142/2018

Teksty złożone :

A8-0142/2018

Debaty :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0488

Protokół
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Strasburg

14. Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis, niezrzeszony, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios i Julie Ward.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Claude Rolin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 11.12.2018.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności