Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0004(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0142/2018

Predkladané texty :

A8-0142/2018

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 14
CRE 10/12/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0488

Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2018 - Štrasburg

14. Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios a Julie Ward.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Claude Rolin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 11.12.2018.

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia