Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0088(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0417/2018

Předložené texty :

A8-0417/2018

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Hlasování :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Vysvětlení hlasování
PV 17/04/2019 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Zápis
Pondělí, 10. prosince 2018 - Štrasburk

15. Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Ricardo Serrão Santos (zpravodaj výboru PECH), Pilar Ayuso za skupinu PPE, Pavel Poc za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Fredrick Federley za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Danilo Oscar Lancini za skupinu ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda a Angélique Delahaye.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini a Konstantinos Papadakis.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Renate Sommer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 11.12.2018.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí