Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0088(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0417/2018

Indgivne tekster :

A8-0417/2018

Forhandlinger :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Afstemninger :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokol
Mandag den 10. december 2018 - Strasbourg

15. Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Ricardo Serrão Santos (ordfører for udtalelse fra PECH), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Pavel Poc for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda og Angélique Delahaye.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini og Konstantinos Papadakis.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Renate Sommer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 11.12.2018.

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik