Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0088(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0417/2018

Esitatud tekstid :

A8-0417/2018

Arutelud :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Hääletused :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 17/04/2019 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokoll
Esmaspäev, 10. detsember 2018 - Strasbourg

15. ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta) [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ricardo Serrão Santos (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Danilo Oscar Lancini fraktsiooni ENF nimel, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda ja Angélique Delahaye.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Renate Sommer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2018 protokollipunkt 5.7.

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika