Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0088(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0417/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0417/2018

Keskustelut :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Äänestykset :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Äänestysselitykset
PV 17/04/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2018 - Strasbourg

15. Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ricardo Serrão Santos (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Danilo Oscar Lancini ENF-ryhmän puolesta, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda ja Angélique Delahaye.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini ja Konstantinos Papadakis.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Renate Sommer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.7.

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö