Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0088(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0417/2018

Teksty złożone :

A8-0417/2018

Debaty :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Protokół
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Strasburg

15. Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018- 2018/0088(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali Ricardo Serrão Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda i Angélique Delahaye.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini i Konstantinos Papadakis.

Głos zabrali Vytenis Povilas Andriukaitis i Renate Sommer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 11.12.2018.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności