Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0088(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0417/2018

Texte depuse :

A8-0417/2018

Dezbateri :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Voturi :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2019 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Proces-verbal
Luni, 10 decembrie 2018 - Strasbourg

15. Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ricardo Serrão Santos (raportor pentru aviz al Comisiei PECH), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda și Angélique Delahaye.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini și Konstantinos Papadakis.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Renate Sommer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 11.12.2018.

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate