Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0088(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0417/2018

Predkladané texty :

A8-0417/2018

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 15
CRE 10/12/2018 - 15
PV 16/04/2019 - 23
CRE 16/04/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.7
CRE 11/12/2018 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0489
P8_TA(2019)0400

Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2018 - Štrasburg

15. Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ricardo Serrão Santos (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda a Angélique Delahaye.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini a Konstantinos Papadakis.

V rozprave vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Renate Sommer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 11.12.2018.

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia