Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0257(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0273/2017

Разисквания :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0490

Протокол
Понеделник, 10 декември 2018 г. - Страсбург

17. Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I - Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Anne Sander (A8-0273/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc и Enrique Calvet Chambon представиха докладите.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Jens Geier (докладчик по становището на комисията BUDG), Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Emilian Pavel, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, и Deirdre Clune.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Anne Sander.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 11.12.2018 г, точка 5.9 от протокола от 11.12.2018 г и точка 5.10 от протокола от 11.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност