Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0257(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0273/2017

Debatten :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Stemmingen :

PV 11/12/2018 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0490

Notulen
Maandag 10 december 2018 - Straatsburg

17. Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) ***I - Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ***I - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Anne Sander (A8-0273/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc en Enrique Calvet Chambon geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Emilian Pavel, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, en Deirdre Clune.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Anne Sander.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 11.12.2018, punt 5.9 van de notulen van 11.12.2018 en punt 5.10 van de notulen van 11.12.2018.

Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid