Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0257(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0273/2017

Debaty :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Głosowanie :

PV 11/12/2018 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0490

Protokół
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Strasburg

17. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I - Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Anne Sander (A8-0273/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc i Enrique Calvet Chambon przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Emilian Pavel w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Dobromir Sośnierz, niezrzeszony, i Deirdre Clune.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Anne Sander.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 11.12.2018, pkt 5.9 protokołu z dnia 11.12.2018 i pkt 5.10 protokołu z dnia 11.12.2018.

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności