Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0273/2017

Rozpravy :

PV 10/12/2018 - 17
CRE 10/12/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0490

Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2018 - Štrasburg

17. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I - Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I - Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0273/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc a Enrique Calvet Chambon uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila: Marianne Thyssen (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Emilian Pavel v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec a Deirdre Clune.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Anne Sander.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 11.12.2018, bod 5.9 zápisnice zo dňa 11.12.2018 a bod 5.10 zápisnice zo dňa 11.12.2018.

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia