Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 10. detsember 2018 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine ***I (arutelu)
 14.Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I (arutelu)
 15.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (arutelu)
 16.Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (arutelu)
 17.Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ***I - Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ***I - Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ***I (arutelu)
 18.Sõjaväeline liikuvus (lühiettekanne)
 19.Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (lühiettekanne)
 20.Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (160 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (63 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (27 kb) 
 
Protokoll (266 kb) Kohalolijate nimekiri (68 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (100 kb) 
Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika