Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen ***I (keskustelu)
 14.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta ***I (keskustelu)
 15.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (keskustelu)
 16.Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa (keskustelu)
 17.Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ***I - Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ***I - Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) ***I (keskustelu)
 18.Sotilaallinen liikkuvuus (lyhyt esittely)
 19.Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (lyhyt esittely)
 20.Euroopan uusi kulttuuriohjelma (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (162 kb)
08/04/2019 16:34
  Läsnäololista (56 kb)
08/04/2019 15:56
 
Pöytäkirja (78 kb)
08/04/2019 16:34
  Läsnäololista (11 kb)
08/04/2019 15:56
  Nimenhuutoäänestykset (27 kb)
05/02/2019 14:02
 
Pöytäkirja (267 kb)
08/04/2019 16:34
  Läsnäololista (68 kb)
08/04/2019 15:56
  Nimenhuutoäänestykset (99 kb)
05/02/2019 14:02
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö