Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen ***I (keskustelu)
 14.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta ***I (keskustelu)
 15.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (keskustelu)
 16.Schengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa (keskustelu)
 17.Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) ***I - Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) ***I - Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) ***I (keskustelu)
 18.Sotilaallinen liikkuvuus (lyhyt esittely)
 19.Koulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset (lyhyt esittely)
 20.Euroopan uusi kulttuuriohjelma (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (162 kb) Läsnäololista (56 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (63 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (27 kb) 
 
Pöytäkirja (267 kb) Läsnäololista (68 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (99 kb) 
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö