Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 10. decembra 2018 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie politických skupín
 6.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (rozprava)
 14.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I (rozprava)
 15.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (rozprava)
 16.Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (rozprava)
 17.Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I - Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I - Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I (rozprava)
 18.Vojenská mobilita (stručná prezentácia)
 19.Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (stručná prezentácia)
 20.Nová európska stratégia pre kultúru (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (160 kb) Prezenčná listina (56 kb) Hlasovania podľa mien (63 kb) 
 
Zápisnica (80 kb) Prezenčná listina (11 kb) Hlasovania podľa mien (25 kb) 
 
Zápisnica (273 kb) Prezenčná listina (69 kb) Hlasovania podľa mien (98 kb) 
Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia