Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 10 december 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) ***I (debatt)
 14.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I (debatt)
 15.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (debatt)
 16.Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (debatt)
 17.Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I - Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I (debatt)
 18.Militär rörlighet (kortfattad redogörelse)
 19.Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (kortfattad redogörelse)
 20.Ny europeisk kulturagenda (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (167 kb) Närvarolista (56 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (63 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Närvarolista (11 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (25 kb) 
 
Protokoll (280 kb) Närvarolista (68 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (98 kb) 
Senaste uppdatering: 5 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy