Indeks 
Zapisnik
PDF 266kWORD 78k
Ponedjeljak, 10. prosinca 2018. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 5.Sastav klubova zastupnika
 6.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 8.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 9.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 10.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Plan rada
 13.Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (rasprava)
 14.Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I (rasprava)
 15.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (rasprava)
 16.Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj (rasprava)
 17.Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) ***I - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) ***I - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) ***I (rasprava)
 18.Vojna mobilnost (kratko predstavljanje)
 19.Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (kratko predstavljanje)
 20.Nova europska agenda za kulturu (kratko predstavljanje)
 21.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 29. studenog 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:03.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavio povodom sedamdesete godišnjice donošenja u Parizu Opće deklaracije o ljudskim pravima. Pritom je podsjetio na angažman Parlamenta u području ljudskih prava, posebno dodjeljivanje nagrade Saharov, koje su dobitnici za 2014. (Denis Mukwege) i 2016. (Nadia Murad) nedavno dobili i Nobelovu nagradu za mir.

Izrazio je također sućut Parlamenta povodom smrti, 8. prosinca 2018., aktivistice za ljudska prava i nekadašnje ruske disidentice Ljudmile Aleksejeve, koja je 2009. u Strasbourgu primila nagradu Saharov u ime udruge Memorial.

Istaknuo je na kraju i na važnu ulogu novinara u obrani ljudskih prava i podsjetio da se neki među njima svoj angažman platili vlastitim životima (primjerice Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak i Jamal Khashoggi) ili zatvorskim kaznama.

°
° ° °

Govorio je Matt Carthy.


4. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 28. studenog 2018. i 29. studenog 2018.


5. Sastav klubova zastupnika

Gerard Batten od 8. prosinca 2018. više nije član Kluba zastupnika EFDD-a.

Sada je jedan od nezvisnih zastupnika.


6. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik je objavio da je od sljedećih klubova zastupnika primio zahtjeve za glasovanjem:

— PPE, ECR, ALDE i EFDD o odluci odbora EMPL o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (Tekst značajan za EGP i Švicarsku) (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD). Izvjestitelj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

— EFDD i drugih zastupnika o odluci odbora EMPL o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju Izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

Objavljeno u dnevnom redu od srijede 28. studenog 2018. (točka 5 zapisnika od 28.11.2018.).

Glasovanje će se održati u utorak 11. prosinca 2018.

Predsjednik je, između ostalog, objavio da što se tiče ostalih zahtjeva o stupanju u međuinstitucijske pregovore, a koji su objavljeni u dnevnom redu od 28. studenog 2018. (točka 5 zapisnika od 28.11.2018.), nije primio zahtjeve zastupnika ili kluba/klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag.

Odbori JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH i IMCO stoga su nakon isteka roka iz članka 69.c stavka 2. Poslovnika mogli stupiti u pregovore.


7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavio je odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih izvješća (u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika):

- Odbor REGI: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Izvjestitelj: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- Odbor ECON: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) ( COM(2018)0331- C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Izvjestiteljica : Anne Sander (A8-0437/2018);

- Odbor ITRE: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Izvjestitelj: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- Odbor LIBE: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Izvjestitelj: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- Odbor LIBE: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Izvjestitelj: Emil Radev (A8-0442/2018);

- Odbor ECON: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)). Izvjestitelj: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- Odbor ECON: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Izvjestitelj: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- Odbor AFCO: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Izvjestitelji: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- Odbor JURI: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- Odbor IMCO: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Izvjestiteljica: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- Odbor JURI: Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Izvjestitelj: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- Odbor JURI: Nacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Izvjestitelj: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- Odbor ECON: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu minimalnog pokrića gubitka za neprihodujuće izloženosti (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Izvjestitelji: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku, prije ponoći sljedećeg dana, zatražiti da se glasuje o odluci o stupanju u pregovore.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


8. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća ovaj tjedan potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1008/2008 o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), izmjeni Uredbe (EU) 2015/2120 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni Direktive 94/22/EZ, Direktive 98/70/EZ, Direktive 2009/31/EZ, Uredbe (EZ) br. 663/2009, Uredbe (EZ) br. 715/2009, Direktive 2009/73/EZ, Direktive Vijeća 2009/119/EZ, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU i Direktive Vijeća (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima i stavljanju izvan snage Direktive 2001/82/EZ (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove, Uredbe (EZ) br. 1901/2006 o lijekovima za pedijatrijsku upotrebu i Direktive 2001/83/EZ o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ljekovite hrane za životinje, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/167/EEZ (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama na temelju rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnih zasjedanja od svibnja II 2018., lipnja 2018. i srpnja 2018. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su u dnevni red Parlamenta (članak 128. Poslovnika):

- (O-000118/2018) koje su Komisiji u ime Odbora ENVI postavili Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez i Piernicola Pedicini: Rijetke bolesti (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018) koje je Komisiji u ime Odbora AGRI postavio Czesław Adam Siekierski: Širenje afričke svinjske kuge (B8-0420/2018)


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Nacrt izmjene proračuna br. 6 za opći proračun za 2018.: Smanjenje odobrenih sredstava za plaćanje i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog odluka Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AFET, DEVE, TRAN

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog odluka Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi sa sporom DS492 Europska unija – Mjere koje utječu na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

2) parlamentarnih odbora

- Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (2017/2283(INI)) – Odbor AFET - izvjestitelj: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - Odbor TRAN - izvjestitelj: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Izvješće o vojnoj mobilnosti (2018/2156(INI)) - Odbor AFET - izvjestitelj: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području (2018/2098(INI)) - Odbor AFET - izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Izvješće o zaključcima i preporukama Posebnog odbora za terorizam (2018/2044(INI)) - Odbor TERR - izvjestiteljice: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (2018/2099(INI)) - Odbor AFET - izvjestitelj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - Odbor EMPL - izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - Odbor AFET - izvjestitelj: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane (2018/0122M(NLE)) - Odbor AFET - izvjestitelj: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - Odbor EMPL - izvjestitelj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Izvješće o Novoj europskoj agendi za kulturu (2018/2091(INI)) - Odbor CULT - izvjestitelj: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba (EZ) br. 1967/2006 i (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - Odbor PECH - izvjestitelj: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - Odbor EMPL - izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (2018/2097(INI)) - Odbor AFET - izvjestitelj: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - Odbor ITRE - izvjestitelj: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Izvješće s preporukama Komisiji o ubrzanom postupku rješavanju trgovačkih sporova (2018/2079(INL)) - Odbor JURI - izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - Odbor ENVI - izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Izvješće o obrazovanju u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (2018/2090(INI)) - Odbor CULT - izvjestiteljica: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - Odbor ITRE - izvjestitelj: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2017. godine (2018/2104(INI)) - Odbor PETI - izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - Odbor ITRE - izvjestitelj: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - Odbor ITRE - izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - Odbor ITRE - Odbor TRAN - izvjestitelji: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – okvirnog programa za istraživanja i inovacije (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - Odbor ITRE - izvjestitelj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2017. godine (2018/2105(INI)) - Odbor PETI - izvjestiteljica: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - Odbor ITRE - izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - Odbor ENVI - izvjestiteljica: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Izvješće s preporukama Komisiji o humanitarnim vizama (2018/2271(INL)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o utvrđivanju pravila o oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, izmjene Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - Odbor TRAN - izvjestiteljica: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od prosinca 2018. (PE 631.718/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se kao prvu točku dnevnog reda uvrste izjave Vijeća i Komisije na temu ''Poduzeća s dugom tradicijom u Uniji i žigovi koje su zadržala društva iz trećih zemalja: slučaj Pernigotti 1860 (Italija)".

Govorili su: Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev (predsjednik je iznio detalje), i Mercedes Bresso u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja se (uz pristanak Marija Borghezija) pridružila zahtjevu.

Poimeničnim glasovanjem (113 za, 154 protiv, 14 suzdržanih) Parlament je odbio zahtjev.

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a o odgodi glasovanja o izvješću Lópeza Aguilara o preinaci Zakonika o vizama (točka 98. konačnog prijedloga dnevnog reda) za jednu od sljedećih sjednica. Ako taj zahtjev ne dobije većinu glasova, rasprava o tom izvješću bit će uvrštena na dnevni red od ponedjeljka kao posljednja točke prije jednominutnih govora.

Govorila je Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a i obrazložila zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev za odgodom glasovanja.

Poimeničnim glasovanjem (60 za, 228 protiv, 8 suzdržanih), Parlament je odbio zahtjev za dodavanjem rasprave u dnevni red od ponedjeljka.

Srijeda

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjednik je predložio sljedeću izmjenu:

Glasovanje o izvješću Petrasa Auštrevičiusa "Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području" (A8-0373/2018), uvršteno u drugi termin dnevnog glasovanja, prebacuje se u prvi termin za glasovanje.

Parlament je odobrio prijedlog.

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se u zajedničku raspravu o Sporazumu o partnerstvu između EU-a i Japana doda izjava Komisije o primjerenosti razine zaštite osobnih podataka koju jamči Japan. Na kraju rasprave trebali bi biti podneseni prijedlozi rezolucija o kojima bi se glasovalo u četvrtak.

Govorili su: Birgit Sippel u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev, Bruno Gollnisch, koji je zatražio da se to pitanje u cijelosti odgodi za kasniji datum, Birgit Sippel, kako bi pojasnila zahtjev i Michał Boni, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (155 za, 133 protiv, 4 suzdržanih) odobrio zahtjev.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje dokumenata:

Prijedlozi rezolucija: utorak, 11. prosinca 2018. u 12 sati.
Amandmani na prijedloge rezolucije i zajednički prijedlog rezolucije: srijeda, 12. prosinca 2018. u 12 sati.
Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucije: srijeda, 12. prosinca 2018. u 13 sati.
Zahtjevi za odvojenim glasovanjem i glasovanjem po dijelovima: srijeda, 12. prosinca 2018. u 19 sati.

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL da se kao treća točka dnevnog reda u poslijepodnevnom dijelu, nakon zajedničke rasprave o Sporazumu o partnerstvu između EU-a i Japana, doda izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o „Presudi Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirta“.

Govorila je Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a i obrazložila zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (140 za, 132 protiv, 5 suzdržanih) Parlament je odobrio zahtjev.

Srijeda

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a da se rasprava o izjavi Vijeća i Komisije o sukobu interesa i zaštiti proračuna Unije u Češkoj (točka 111. konačnog prijedloga dnevnog reda) zaključi podnošenjem prijedloga rezolucije o kojima bi se glasovalo u četvrtak.

Govorili su: Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Martina Dlabajová, protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (163 za, 90 protiv, 13 suzdržanih) Parlament je odobrio zahtjev.

Određeni su sljedeći rokovi za podnošenje dokumenata:

Prijedlozi rezolucija: utorak, 11. prosinca 2018. u 12 sati.
Amandmani na prijedloge rezolucije i zajednički prijedlog rezolucije: srijeda, 12. prosinca 2018. u 12 sati.
Amandmani na zajedničke prijedloge rezolucije: srijeda, 12. prosinca 2018. u 13 sati.
Zahtjevi za odvojenim glasovanjem i glasovanjem po dijelovima: srijeda, 12. prosinca 2018. u 19 sati.

Zahtjev Kluba zastupnika ECR-a za upis pod drugu točku dnevnog reda, nakon glavne rasprave, izjava Vijeća i Komisije o krizi demokracije u Francuskoj. Nakon rasprave uslijedilo bi podnošenje prijedloga rezolucije, o kojima bi se glasovalo u četvrtak.

Govorili su: Ryszard Czarnecki u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je obrazložio zahtjev, i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, protiv zahtjeva.

Parlament je odbio zahtjev.

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a za uvrštavanje kao treću točku poslijepodnevnog dnevnog reda rasprave o usmenom pitanju na temu "Teška kršenja propisa tijekom prijevoza životinja u treće zemlje" (O-000136/2018).

Govorili su: Anja Hazekamp u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, i Dobromir Sośnierz, protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (78 za, 154 protiv, 9 suzdržanih) Parlament je odbio zahtjev.

Time je utvrđen plan rada.


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

13. Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy predstavio je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Anneli Jäätteenmäki (izvjestiteljica za mišljenje odbora BUDG), Czesław Adam Siekierski (izvjestitelj za mišljenje odbora AGRI), Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Gabriela Zoană (izvjestiteljica za mišljenje Odbora DEVE), Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Annie Schreijer-Pierik, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu i Younous Omarjee.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias i Franc Bogovič.

Govorili su: Karmenu Vella i Gerben-Jan Gerbrandy.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika od 11.12.2018..


14. Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin predstavio je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su: David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marita Ulvskog, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios i Julie Ward.

Govorili su: Marianne Thyssen i Claude Rolin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika od 11.12.2018..


15. Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani]. [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer predstavila je izvješće.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Ricardo Serrão Santos (izvjestitelj za mišljenje odbora PECH), Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pavel Poc, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Danilo Oscar Lancini, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda i Angélique Delahaye.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini i Konstantinos Papadakis.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Renate Sommer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 11.12.2018..


16. Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj (rasprava)

Izvješće o punoj primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj: ukidanje provjera osoba na unutarnjim kopnenim, morskim i zračnim granicama [2018/2092(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev predstavio je izvješće.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Carlos Coelho, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Emilian Pavel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Filiz Hyusmenova, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias i Maria Gabriela Zoană.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cristian-Silviu Buşoi, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev i Claudia Țapardel.

Govorili su: Tibor Navracsics i Sergei Stanishev.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.16 zapisnika od 11.12.2018..


17. Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) ***I - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) ***I - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Anne Sander (A8-0273/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc i Enrique Calvet Chambon predstavili su izvješće.

Govorio je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Jens Geier (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Emilian Pavel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, i Deirdre Clune.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorile su: Marianne Thyssen i Anne Sander.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika od 11.12.2018., točka 5.9 zapisnika od 11.12.2018. i točka 5.10 zapisnika od 11.12.2018..


18. Vojna mobilnost (kratko predstavljanje)

Izvješće o vojnoj mobilnosti [2018/2156(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott i Georgios Epitideios.

Govorio je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.17 zapisnika od 11.12.2018..


19. Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (kratko predstavljanje)

Izvješće o obrazovanju u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a [2018/2090(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová i Julie Ward.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika od 11.12.2018..


20. Nova europska agenda za kulturu (kratko predstavljanje)

Izvješće o Novoj europskoj agendi za kulturu [2018/2091(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward i Francisco José Millán Mon.

Govorio je Tibor Navracsics (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.18 zapisnika od 11.12.2018..


21. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská i Răzvan Popa.


22. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 631.718/OJMA).


23. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:29.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Posljednje ažuriranje: 8. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti