Index 
Jegyzőkönyv
PDF 280kWORD 78k
2018. december 10., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozata
 4.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 7.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 8.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 9.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Ügyrend
 13.A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása ***I (vita)
 14.A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I (vita)
 15.Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (vita)
 16.A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása (vita)
 17.Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) ***I – Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) ***I – Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) ***I (vita)
 18.Katonai mobilitás (rövid ismertetés)
 19.Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához (rövid ismertetés)
 20.Új európai kulturális menetrend (rövid ismertetés)
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. november 29-én, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.03-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata párizsi elfogadásának 70. évfordulója alkalmából. Emlékeztet, hogy a Parlament kiáll az emberi jogokért, nevezetesen a Szaharov-díjjal, és gratulál a 2014. évi (Denis Mukwege) és a 2016. évi (Nadia Murad) díjazottaknak, akik most nyerték el a Nobel-békedíjat.

Ezt követően a Parlament részvétét fejezi ki Ljudmila Alekszejeva emberi jogi aktivista és régi orosz disszidens 2018. december 8-i halála miatt, aki 2009-ben vehette át a Szaharov-díjat Strasbourgban a Memorial nevű szervezet nevében.

Végül felidézi az újságírók kiemelkedő szerepét az emberi jogok védelmében, és emlékeztet arra, hogy vannak közöttük olyanok, akik életükkel fizetnek e kiállásukért (például Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak és Dzsamál Hasogdzsi), vagy börtönbüntetést kapnak.

°
° ° °

Felszólal: Matt Carthy.


4. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2018. november 28-i és a 2018. november 29-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. A képviselőcsoportok tagjai

Gerard Batten már nem az EFDD képviselőcsoport tagja; tagsága megszűnésének napja: 2018. december 8.

A független képviselők között foglal helyet..


6. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az alábbi képviselőcsoportoktól kapott szavazásra bocsátási kérelmeket:

— a PPE, az ECR, az ALDE és az EFDD képviselőcsoporttól az EMPL bizottság azon határozatával kapcsolatban, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd az alábbi jelentés alapján: Javaslat a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Előadó: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

— az EFDD képviselőcsoporttól és más képviselőktől az EMPL bizottság azon határozatával kapcsolatban, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd az alábbi jelentés alapján: Javaslat az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

A határozatokat a 2018. november 28-i, szerdai ülés jegyzőkönyvében jelentették be (2018.11.28-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

A szavazásokra holnap, 2018. december 11-én, kedden kerül sor.

Az elnök emellett bejelenti, hogy a 2018. november 28-i, szerdai ülés jegyzőkönyvében (2018.11.28-i jegyzőkönyv, 5. pont ) bejelentett többi intézményközi tárgyalásról szóló határozattal kapcsolatban nem kapott legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól kérelmet.

A(z) JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH és a(z) IMCO bizottság így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudta kezdeni a tárgyalásokat.


7. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti több bizottság arra irányuló határozatait, hogy az alábbi jelentések alapján intézményközi tárgyalásokat kezdenek (az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően):

- REGI bizottság: Javaslat a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Előadó: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON bizottság: Javaslat az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Előadó: Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE bizottság: Javaslat a közszféra információinak további felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Előadó: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- LIBE bizottság: Javaslat az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Előadó: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE bizottság: Javaslat a pénzügyi és egyéb információk bizonyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából történő felhasználásának megkönnyítését szolgáló szabályokról, valamint a 2000/642/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Előadó: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON bizottság: Javaslat a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Előadó: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON bizottság: Javaslat a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU és a 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Előadó: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO bizottság: Javaslat a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Előadók: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI bizottság: Javaslat az (EU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO bizottság: Javaslat az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Előadó: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI bizottság: Javaslat a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról, és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Előadó: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- JURI bizottság: Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításainak tervezete (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Előadó: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON bizottság: Javaslat az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Előadók: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018).

Az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésével összhangban a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


8. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy ezen a héten a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet módosításáról (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (átdolgozás) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (átdolgozás) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 94/22/EK irányelv, a 98/70/EK irányelv, a 2009/31/EK irányelv, a 663/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK rendelet, a 2009/73/EK irányelv, a 2009/119/EK tanácsi irányelv, a 2010/31/EU irányelv, a 2012/27/EU irányelv, a 2013/30/EU irányelv és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb jogérvényesítés céljából történő megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének biztosításáról (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet, a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről szóló 1901/2006/EK rendelet, valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2018. májusi második, a 2018. júniusi és a 2018. júliusi üléseken elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi vitával követett szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000118/2018): felteszi: Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez és Piernicola Pedicini, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Ritka betegségek (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018): felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az afrikai sertéspestis terjedése (B8-0420/2018)


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- 6. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2018. évi általános költségvetéshez: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját források) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AFET, DEVE, TRAN

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

LIBE

- Javaslat az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az „Európai Unió ‒ az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések” tárgyú DS492 számú eljárással kapcsolatos, levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

2) a parlamenti bizottságok,

- Jelentés az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás végrehajtásáról (2017/2283(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodást a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Jelentés a katonai mobilitásról (2018/2156(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (2018/2098(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Jelentés a terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításairól és ajánlásairól (2018/2044(INI)) - TERR bizottság - Előadók: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről (2018/2099(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal vagy mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Jelentés az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2018/0122M(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Jelentés az Új európai kulturális programról (2018/2091(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Jelentés a kardhal földközi-tengeri állományára vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint az 1967/2006/EK és az (EU) 2017/2107 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Jelentés a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK irányelv és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Jelentés az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről (2018/2097(INI)) - AFET bizottság - Előadó: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Jelentés a .eu felső szintű domain bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Jelentés a kereskedelmi jogviták gyorsított rendezésére vonatkozó, a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal (2018/2079(INL)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Jelentés az oktatásról a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához (2018/2090(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Jelentés Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Jelentés a Petíciós Bizottság 2017-es év során folytatott tanácskozásairól (2018/2104(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Jelentés az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Jelentés a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE bizottság - TRAN bizottság - Előadó: Henna Virkkunen - Előadó: Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Jelentés az európai ombudsman 2017. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2018/2105(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Jelentés az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Jelentés a Bizottságnak szóló, a humanitárius célú vízumokra vonatkozó ajánlásokkal (2018/2271(INL)) - LIBE bizottság - Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Jelentés a jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adóra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Jelentés az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Ajánlás az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti, a polgári repülés biztonságának szabályozásában történő együttműködésről szóló megállapodás módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Jelentés a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Ügyrend

Kiosztották a 2018. decemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét, melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Az ENF képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy első napirendi pontként tárgyalják a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait a harmadik országok tulajdonában lévő történelmi uniós vállalkozásokról és márkákról, konkrétan a Pernigotti 1860 (Olaszország) esetéről.

Felszólal: Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet (az elnök pontosít), és Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki (Mario Borghezio hozzájárulásával) csatlakozik a kérelemhez.

Név szerinti szavazással (113 mellette, 154 ellene, 14 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

Kedd

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy halasszák egy későbbi ülésre a Vízumkódex átdolgozásáról szóló López Aguilar-jelentésről (a PDOJ 98. pontja) szóló szavazást. Ha a kérelem nem kapja meg a leadott szavazatok többségét, az ugyanerről a jelentésről szóló vita a hétfői napirendben szerepeljen utolsó pontként, az egyperces felszólalások előtt.

Felszólal: Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament elutasítja a szavazás elhalasztására irányuló kérelmet.

Név szerinti szavazással (60 mellette, 228 ellene, 8 tartózkodás) a Parlament elutasítja a vita hétfői napirendhez történő hozzáadására irányuló kérelmet.

Szerda

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök az alábbi módosítást javasolja:

A Petras Auštrevičius „Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi éves jelentésről és az európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról” című jelentéséről (A8-0373/2018) szóló szavazást, mely a második szavazások órájában szerepel, helyezzék át az első szavazások órájába.

A Parlament hozzájárulását adja.

Kedd

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy az EU–Japán partnerségi megállapodásról szóló közös vitához adják hozzá a Bizottság nyilatkozatát a személyes adatok Japán által biztosított védelmének megfelelőségéről. A vitát az állásfoglalási indítványok benyújtásával zárnák, melyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, Bruno Gollnisch, aki kéri, hogy a kérdés egészét egy későbbi időpontban vizsgálják, Birgit Sippel, aki indokolja kérelmét és Michał Boni a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (155 mellette, 133 ellene, 4 tartózkodás).

A következő benyújtási határidőket állapítják meg:

Állásfoglalási indítványok: 2018. december 11., kedd, 12.00.
Módosítások az állásfoglalási indítványokhoz és közös állásfoglalási indítvány: 2018. december 12., szerda, 12.00.
Módosítások a közös állásfoglalási indítványokhoz: 2018. december 12., szerda, 13.00.
Külön szavazásra és részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2018. december 12., szerda, 19.00.

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délutáni napirend harmadik pontjaként, az EU–Japán partnerségi megállapodásról szóló közös vitát követően kerüljön napirendre a Bizottság alelnökének/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az Emberi Jogok Európai Bírósága által Selahattin Demirtaş ügyében hozott ítélet.

Felszólal: Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet.

A Parlament elektronikus szavazással (140 mellette, 132 ellene, 5 tartózkodás) jóváhagyja a kérelmet.

Szerda

A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Bizottság és a Tanács összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés Cseh Köztársaságbeli védelméről szóló nyilatkozatait (a PDOJ 111. pontja) állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják le, melyekről csütörtökön szavaznak.

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet és Martina Dlabajová, a kérelem ellen.

A Parlament név szerinti szavazással (163 mellette, 90 ellene, 13 tartózkodás) jóváhagyja a kérelmet.

A következő benyújtási határidőket állapítják meg:

Állásfoglalási indítványok: 2018. december 11., kedd, 12.00.
Módosítások az állásfoglalási indítványokhoz és közös állásfoglalási indítvány: 2018. december 12., szerda, 12.00.
Módosítások a közös állásfoglalási indítványokhoz: 2018. december 12., szerda, 13.00.
Külön szavazásra és részenkénti szavazásra irányuló kérelmek: 2018. december 12., szerda, 19.00.

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a kiemelt vitákat követően, második napirendi pontként kerüljön a napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozata a demokrácia franciaországi válságáról. A vitát állásfoglalási indítványok benyújtása követi, melyről csütörtökön szavaznak.

Felszólal: Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, a kérelem ellen.

A Parlament elutasítja a kérelmet.

Csütörtök

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a délutáni napirend harmadik pontjaként kerüljön a napirendbe egy vita „A jogszabályok súlyos megsértése az állatok nem uniós országokba történő szállítása során” című, szóbeli választ igénylő kérdésről (O-000136/2018).

Felszólal: Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Dobromir Sośnierz a kérelem ellen.

A Parlament név szerinti szavazással (78 mellette, 154 ellene, 9 tartózkodás) elutasítja a kérelmet.

Az ügyrendet megállapítják.


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

13. A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása ***I (vita)

Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anneli Jäätteenmäki (a BUDG bizottság véleményének előadója), Czesław Adam Siekierski (az AGRI bizottság véleményének előadója), Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Gabriela Zoană (a DEVE bizottság véleményének előadója), Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Annie Schreijer-Pierik, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu és Younous Omarjee.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias és Franc Bogovič.

Felszólal: Karmenu Vella és Gerben-Jan Gerbrandy.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .


14. A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I (vita)

Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Felszólal: David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios és Julie Ward.

Felszólal: Marianne Thyssen és Claude Rolin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.6. pont .


15. Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (vita)

Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ricardo Serrão Santos (a PECH bizottság véleményének előadója), Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pavel Poc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Danilo Oscar Lancini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda és Angélique Delahaye.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini és Konstantinos Papadakis.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Renate Sommer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .


16. A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása (vita)

Jelentés a schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazásáról, a belső szárazföldi, tengeri és légi határok ellenőrzésének megszüntetéséről [2018/2092(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emilian Pavel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Filiz Hyusmenova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias és Maria Gabriela Zoană.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian-Silviu Buşoi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev és Claudia Țapardel.

Felszólal: Tibor Navracsics és Sergei Stanishev.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.16. pont .


17. Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) ***I – Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) ***I – Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) ***I (vita)

Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Anne Sander (A8-0273/2017)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc és Enrique Calvet Chambon előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Jens Geier (a BUDG bizottság véleményének előadója), Michaela Šojdrová, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emilian Pavel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, és Deirdre Clune.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Marianne Thyssen és Anne Sander.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.8. pont , 2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.9. pont és 2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.10. pont .


18. Katonai mobilitás (rövid ismertetés)

Jelentés a katonai mobilitásról [2018/2156(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott és Georgios Epitideios.

Felszólal: Marianne Thyssen (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.17. pont .


19. Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához (rövid ismertetés)

Jelentés az oktatásról a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához [2018/2090(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová és Julie Ward.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.1. pont .


20. Új európai kulturális menetrend (rövid ismertetés)

Jelentés az új európai kulturális menetrendről [2018/2091(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward és Francisco José Millán Mon.

Felszólal: Tibor Navracsics (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.12.11-i jegyzőkönyv, 5.18. pont .


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská és Răzvan Popa.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 631.718/OJMA).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.29-kor berekesztik.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2019. április 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat