Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

2. Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 13 и 14 декември 2018 г. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 13 и 14 декември 2018 г. (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Председателят припомни, че позициите на двете институции по въпроса за Брексит съвпадат.

Изказа се Manfred Weber, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Udo Bullmann, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark и Isabelle Thomas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt и Costas Mavrides.

Изказа се Jean-Claude Juncker.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказа се Juliane Bogner-Strauss.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност