Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg

2. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Formanden mindede om, at Parlamentets og Kommissionens holdning til brexit var den samme.

Taler: Manfred Weber for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark og Isabelle Thomas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt og Costas Mavrides.

Taler: Jean-Claude Juncker.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Taler: Juliane Bogner-Strauss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik