Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg

2. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018 (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018 (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Președintele a reamintit că cele două instituții au aceeași poziție cu privire la Brexit.

A intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark și Isabelle Thomas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt și Costas Mavrides.

A intervenit Jean-Claude Juncker.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

A intervenit Juliane Bogner-Strauss.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate