Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 11. detsember 2018 - Strasbourg

3. Eurorühma tulemused ja euroala tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eurorühma tulemused ja euroala tippkohtumise ettevalmistamine (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Caroline Nagtegaal fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bernard Monot fraktsiooni EFDD nimel, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (asepresident tuletas sõnavõtjale meelde arutelu teemat), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty ja Dariusz Rosati.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jean-Luc Schaffhauser.

Sõna võtsid Pierre Moscovici (komisjoni liige) ja Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.43 kuni hääletuseni.)

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika