Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - Strasburg

3. Wyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Caroline Nagtegaal w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Bernard Monot w imieniu grupy EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (Przewodnicząca przypomniała mówcy przedmiot debaty), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Jean-Luc Schaffhauser.

Głos zabrali: Pierre Moscovici (członek Komisji) i Juliane Bogner-Strauss.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.43 w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności