Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg

3. Výsledky zasadnutia Euroskupiny a príprava samitu eurozóny (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výsledky zasadnutia Euroskupiny a príprava samitu eurozóny (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Othmar Karas v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Caroline Nagtegaal v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Bernard Monot v mene skupiny EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (predsedníčka pripomenula rečníkovy predmet rozpravy), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty a Dariusz Rosati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jean-Luc Schaffhauser.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici (člen Komisie) a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.43 h pred hlasovaním.)

Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia