Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

3. Resultaten från Eurogruppens möte och förberedelserna inför eurotoppmötet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultaten från Eurogruppens möte och förberedelserna inför eurotoppmötet (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Bernard Monot för EFDD-gruppen, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (Talmannen påminde talaren om ämnet för debatten), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Luc Schaffhauser.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) och Juliane Bogner-Strauss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.43 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy