Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0397(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0386/2018

Внесени текстове :

A8-0386/2018

Разисквания :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Гласувания :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

5.2. Решение за започване на междуинституционални преговори: Координация на системите за социална сигурност ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, съгласно член 69в, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността, Sven Schulze, който се изказа против решението на комисия EMPL и Guillaume Balas (докладчик), който се изказа в полза на това решение.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност